Grupa Lotos zaplanowała przestój remontowy rafinerii

Udostępnij artykuł

Grupa Lotos poinformowała, że w dniu 9 marca 2022 roku rozpocznie zatrzymywanie instalacji rafineryjnych w ramach postoju remontowego rafinerii Lotos.

Grupa Lotos

Zaplanowany remont

Koncern przeprowadzi remont w formule postoju częściowego w dniach 23 marca – 1 kwietnia 2022 roku. Pierwszą część remontu firma przeprowadziła wiosną 2021 roku.

Zgodnie z harmonogramem do remontu zatrzymanych zostanie 50 z ponad 65 instalacji. Stopniowy ponowny rozruch wyremontowanych instalacji zakończy się w dniu 16 kwietnia 2022 roku. Ostatnim etapem postoju będzie remont instalacji produkcji wodoru, tzw. remont wyspowy. Odbędzie się on w dniach 17 kwietnia – 14 maja 2022 roku.

Niższa marża rafineryjna

Postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w 2022 roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to ok. 7 proc. w skali roku, jednak podejmuje działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania tej wielkości. Ubytek marży rafineryjnej związany z mniejszym przerobem ropy spółka uzależnia od kształtowania się cen produktów naftowych na rynkach światowych. Jego oszacowanie nie jest więc dziś możliwe.

Grupa Lotos liczy koszty

Szacowane koszty bezpośrednie związane z postojem remontowym, które wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego za 2022 rok to około 0,2 mld PLN. W ramach postoju remontowego spółka nie będzie ponosiła wydatków w postaci nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z założeniami spółki, remont nie powinien wpłynąć na zdolność spółki do wywiązywania się z jej zobowiązań handlowych.

Źródło: Grupa Lotos

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021 

> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.