Grupa Onico poprawiła zysk w czwartym kwartale 2018

W czwartym kwartale 2018 roku, działając w trudnych warunkach makroekonomicznych, Grupa Onico wypracowała ponad 7 mln zł zysku netto, o blisko 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Z kolei w całym 2018 roku bardzo niewiele zabrakło do pobicia historycznego rekordu przychodów ze sprzedaży, osiągniętego w 2016 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Onico osiągnęły w IV kwartale 2018 roku 754,9 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej (spadek o ponad 5 proc.), przede wszystkim z uwagi na spadek cen ropy naftowej i produktów ropopochodnych na rynkach światowych w ostatnim kwartale roku. Mimo to spółce udało się poprawić wynik finansowy, zwiększając zysk netto do prawie 1 mln zł, o niemal 9 proc. w porównaniu do IV kwartału 2017 roku.

W całym 2018 roku Grupa Kapitałowa Onico osiągnęła przychody na poziomie 3,05 mld zł, o 11 proc. wyższe niż rok wcześniej oraz o zaledwie 3 proc. niższe niż w rekordowym dotychczas 2016 roku, kiedy wyniosły one 3,15 mld zł. Pod względem sprzedaży rok 2018 okazał się zatem drugim najlepszym rokiem w historii spółki.

Mimo trudnej sytuacji na bardzo konkurencyjnym rynku i funkcjonowania pod silną presją cenową ze strony największych podmiotów, Grupa Onico wypracowała w całym 2018 roku tylko nieznacznie niższy niż rok wcześniej zysk z działalności operacyjnej na poziomie 23,55 mln zł (24,47 mln zł rok wcześniej). Wynik EBITDA Grupy wyniósł 25,9 mln zł, a na poziomie netto zysk narastająco za cztery kwartały minionego roku wyniósł ponad 7 mln zł.

W ocenie Zarządu Spółki głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałową na kolejne okresy jest poprawa marż w poszczególnych segmentach sprzedaży. Najważniejsze z nich to sprzedaż LPG i paliw, głównie oleju napędowego.

W segmencie hurtowej sprzedaży LPG czwarty kwartał 2018 roku minął pod znakiem dużej aktywności Onico w obszarze związanym z terminalami przeładunkowymi.

Na początku grudnia ubiegłego roku decyzją administracyjną Prezesa URE spółka zależna Onico Gas uzyskała rozszerzoną koncesję na wytwarzanie, obrót, magazynowanie oraz przeładunek gazu płynnego (LPG) z wykorzystaniem infrastruktury Terminalu Kolejowego w miejscowości Planta koło Narewki (województwo podlaskie). Terminal stał się istotnym elementem działalności spółki w kontekście dostaw kolejowych gazu płynnego ze Wschodu. Inwestycja pozwoli na ograniczenie kosztów logistycznych, a tym samym uniezależnienie od usług terminali obcych i w efekcie zwiększenie marży handlowej.

Nadal kluczową rolę pełni także Terminal Morski w Gdyni, który w samym tylko czwartym kwartale ubiegłego roku przyjął oraz rozdysponował dostawy dziesięciu statków gazowych z propanem i propan-butanem.

W segmencie hurtowej sprzedaży paliw Grupa Kapitałowa Onico odnotowała w 2018 roku znaczący wzrost sprzedaży, o ponad 25 proc. względem roku 2017.

Onico kontynuuje także działalność traderską na rynku europejskim.

Liderzy Rynku – Dostawcy dla Stacji Paliw – RAPORT 2019!
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.