GUM: Zbiorniki “magazynowe” będą legalizowane

Udostępnij artykuł

Główny Urząd Miar nigdy nie twierdził, że zbiorniki magazynowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Prawnej kontroli metrologicznej podlegają natomiast zbiorniki pomiarowe. Dla określenia czy dany zbiornik podlega prawnej kontroli metrologicznej, czy też jej nie podlega, decydujące jest ustalenie, czy zbiornik ten posiada określone w prawie cechy zbiornika pomiarowego, i czy spełnione są warunki określone w ustawie – Prawo o miarach, w tym czy dany zbiornik może być stosowany w dziedzinach określonych w tym przepisie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych), zbiornikiem pomiarowym jest przyrząd pomiarowy służący do pomiaru objętości cieczy do niego przyjmowanej lub z niego wydawanej, o określonym kształcie, wyposażony w urządzenie do pomiaru wysokości napełnienia. Ze stanowiska GUM wynika, że każde urządzenie, które magazynuje paliwo i zarazem jest podłączone np. do dystrybutora jest zbiornikiem pomiarowym.

Każde urządzenie przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z urządzeniami dodatkowymi, posiadające cechy określone w prawie, jest zbiornikiem pomiarowym podlegającym prawnej kontroli metrologicznej obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną.
Część użytkowników tych przyrządów pomiarowych określa te zbiorniki jako "zbiorniki magazynowe". Stosowanie tej nazwy nie ma jednak znaczenia dla ustalenia obowiązku legalizacji tych przyrządów.

Opublikowano: 04.10.2010
Aktualizacja: 04.10.2010