Huzar rozpoczął współpracę z UTA

Udostępnij artykuł

Jednym z tematów spotkania uczestników sieci było przedstawienie rozwiązania w zakresie obsługi kart flotowych UTA na stacjach Huzar, które teraz w sposób automatyczny mogą rozpocząć akceptację w ramach zawartej umowy "sieciowej".

Nie zabrakło również stałych punktów dotyczących podsumowania prowadzonych programów lojalnościowych dla klientów. Organizator w odpowiedzi na oczekiwania uczestników przedstawił wstępne plany dotyczące rozwoju i wprowadzenia elektronicznej ewidencji punktów gromadzonych przez klientów.

Podczas spotkania zaprezentowano również nową promocję prowadzoną w oparciu o program z jednym z partnerów handlowych firmą Herbapol Lublin S.A., dotyczącą napojów energetycznych Green-up. Promocja jest obecnie sukcesywnie wprowadzana na wszystkie stacje sieci.

W podsumowującej spotkanie dyskusji wrócono do omawianych na poprzednim spotkaniu tematów dotyczących wprowadzenia do sprzedaży paliw szlachetnych oraz tematu promocji i reklamy sieci wśród klientów. Kolejne spotkanie uczestników wstępnie zaplanowano na początek ostatniego kwartału 2010.

Spółka POLpetro S.A. została założona w grudniu 2000 r. w Płocku przez grupę 22 indywidualnych właścicieli patronackich stacji paliw w sieci Petrochemii Płock S.A. Cechą charakterystyczną spółki jest równomierne rozłożenie kapitału akcyjnego pomiędzy akcjonariuszami oraz brak powiązań z jakąkolwiek dużą grupą kapitałową. Jest to ważny atut, który stanowi zachętę dla potencjalnych akcjonariuszy do angażowania się w rozwój spółki poprzez zakup akcji.

Na chwilę obecną spółka liczy 52 akcjonariuszy – wyłącznie prywatnych właścicieli stacji. POLpetro S.A. jest spółką wspierającą właścicieli stacji paliw w ich dążeniu do uzyskania stabilności i umocnienia swojej pozycji na rynku paliwowym.
 

Opublikowano: 07.07.2010
Aktualizacja: 07.07.2010