II kwartał dla PKN Orlen zakończony pomyślnie

Udostępnij artykuł

– Wynik operacyjny na poziomie 700 mln złotych zawdzięczamy między innymi wzrostowi do siedmiu mln ton przerobu ropy w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku, zwiększeniu sprzedaży detalicznej o 5 procent i rafineryjnej o 8 procent – dodaje.

– Na uwagę zasługuje również fakt, iż mimo znacznego osłabienia złotego oraz negatywnego wpływu różnic kursowych udało nam się utrzymać zadłużenie na poziomie porównywalnym z I kwartałem ubiegłego roku czyli około 10 mld złotych – informuje prezes płockiego koncernu.

Łączny, dodatni wpływ czynników makroekonomicznych obejmujących marżę rafineryjną i petrochemiczną, dyferencjał URAL/Brent, kurs złotówki względem walut obcych oraz wyższe wolumeny sprzedaży wyniesie około 0,8 mld PLN (r/r).

Przerób ropy w PKN Orlen w 2 kwartale 2010 roku wzrósł o 11 proc. (kw/kw) oraz 5 proc. (r/r) osiągając poziom 6,9 mln t. Rafineria w Płocku kontynuowała pracę przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

Poprawa warunków rynkowych oraz brak postojów remontowych, które występowały w drugim kwartale 2009 roku pozwoliły na zwiększenie przerobu ropy naftowej w Unipetrol o 28 proc. (r/r) i w Orlen Lietuva o 10 proc. (r/r).

Ponadto zwiększona dostępność instalacji produkcyjnych w rafineriach Grupy pozwoliła na poprawę wskaźnika uzysku paliw o 1 do 2 p.p. w porównaniu do drugiego kwartału roku 2009.
 

 

Opublikowano: 05.08.2010
Aktualizacja: 05.08.2010