Izabela Felczak-Poturnicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej RN PKN Orlen

Płocki koncern poinformował, że Izabela Felczak-Poturnicka złożyła z dniem 16 stycznia br. rezygnację z funkcji przewodniczącej rady nadzorczej PKN Orlen. Najpewniej wiąże się to z jej mianowaniem na stanowisko dyrektor w jednym z departamentów Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Funkcja przewodniczącej RN PKN Orlen została powierzona Izabeli Felczak-Poturnickiej uchwałą nr 35 zwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Rezygnacja Izabeli Felczak-Poturnickiej z przewodniczenia radzie nadzorczej PKN Orlen jest związana z mianowaniem jej na dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego III w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Izabela Felczak-Poturnicka jest absolwentką ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001.

Od stycznia 2017 r. pracowała jako radca ministra koordynujący prace zespołu polityki właścicielskiej w Ministerstwie Energii. W latach 2005-2016 pełniła różne funkcje w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2016 roku pełniła obowiązki prezesa zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. Jest przewodniczącą rady nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości. Jako przedstawiciel Skarbu Państwa zasiadała w radach nadzorczych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ZEW Niedzica, Merazet, Z.Ch. Zachem oraz Meritum Bank ICB.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami strategicznymi. Brała udział przy realizowaniu wielu transakcji na rynku kapitałowym, m.in. wprowadzenie na warszawką giełdę spółek GPW, JSW, PZU. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego, wdrażania programów restrukturyzacyjnych oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.