Jest szansa na naprawę Siarkopolu

Udostępnij artykuł

– Taki był główny cel przejęcia tej spółki – wyjaśnia prezes zarządu PERN "Przyjaźń" Robert Soszyński. – Już obecnie wykorzystujemy tą infrastrukturę do przeładunku m.in. mazutu (ciążki olej opałowy)- dodaje prezes Soszyński. Grupa PERN nie miała do tej pory w ofercie tego rodzaju usług.

Oprócz siarki Siarkopol Gdańsk S.A. realizuje obecnie także przeładunki produktów ropopochodnych w relacjach cysterny kolejowe – zbiornik – statek. Posiada też własną kotłownię oraz infrastrukturę umożliwiającą podgrzania produktów podczas przeładunków.

Zdaniem prezesa Soszyńskiego plan naprawczy Siarkopolu przewiduje kilka zasadniczych kroków: wydzielenie z terenu Siarkopolu wolnych gruntów pod przyszłe potrzeby inwestycyjne Grupy PERN, wzrost przeładunków produktów sypkich, w tym głównie siarki, wzrost przeładunków produktów wymagających przy załadunku podgrzania (czyli rozwój kolejnej działalności przeładunkowej produktów ropopochodnych w ramach Grupy PERN), wzrost przeładunków innych produktów chemicznych, oraz świadczenie usług logistycznych, w szczególności dla przyszłej bazy operacyjnej w Gdańsku.

PERN "Przyjaźń" S.A. podpisało 12 sierpnia umowę z ministerstwem skarbu państwa dotyczącą objęcia 85 proc. akcji Siarkopolu. Transakcja odbyła poprzez wniesienie przez MSP do PERN aportem akcji Siarkopolu Gdańsk S.A. Obecnie zarządy obydwu spółek przygotowują plan naprawy przedsiębiorstwa.

W listopadzie 2009 roku PERN "Przyjaźń" S.A. przejął na podobnych zasadach Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. Obecnie w skład Grupy PERN wchodzą: PERN "Przyjaźń" S.A., OLPP Sp. z o.o., Naftoport Sp. z o.o. oraz CDRiA Sp. z o.o . PERN posiada także udziały w MPR "Sarmatia" Sp. z o.o.

Opublikowano: 24.09.2010
Aktualizacja: 24.09.2010