Już wkrótce Forum Petrobiznes

Udostępnij artykuł

Konferencja odbędzie się 3 listopada 2010 r. w Warszawie, w hotelu Mariott. Organizatorem kongresu jest Europejskie Centrum Biznesu. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: minister skarbu państwa Aleksander Grad oraz Urząd Regulacji Energetyki. Sponsorem głównym zostało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Konferencja będzie się składała z czterech bloków tematycznych. Pierwszy z nich to panel rządowy, podczas którego będzie mowa m.in. o etapie zaawansowania realizacji polityki energetycznej do 2030 r. w sektorze gazowym i sektorze paliw płynnych, a także o planowanych kluczowych zmianach legislacyjnych. Będzie również poruszony temat planów prywatyzacyjnych na najbliższy rok.

Drugi blok będzie dotyczył przyszłości gazu w polskiej energetyce. Przewidziano w tym panelu cztery tematy, m.in.: perspektywy wykorzystania gazu w energetyce – korzyści i zagrożenia, planowane projekty inwestycyjne oraz stabilność środowiska prawno-regulacyjnego, a bezpieczeństwo inwestowania. Będzie także próba udzielenia odpowiedzi na pytanie – dlaczego duzi inwestorzy zwlekają z rozpoczęciem inwestycji w nowe bloki gazowe.

W kolejnym bloku tematycznym będzie poruszony problem szans realizacji na dywersyfikację zasobów gazu i paliw płynnych. Ostatni panel będzie związany z tematyką chemiczną (m.in.: strategie globalnych koncernów europejskich czy polityka państwa wobec sektora chemicznego w Polsce).

Panelowa formuła Kongresu zakłada, że zaproszeni prelegenci – przedstawiciele rządu i urzędów państwowych, parlamentarzyści, członkowie zarządów największych polskich i zagranicznych korporacji – wspólnie podsumują bieżący rok oraz przeanalizują działania podejmowane przez międzynarodową konkurencję.

Opublikowano: 29.09.2010
Aktualizacja: 29.09.2010