Kary za nieoznakowanie dystrybutorów

Udostępnij artykuł

Kara w wysokości pięciu tysięcy złotych będzie nakładana przez Inspektoraty Inspekcji Hanlowych. Jeszcze dokładnie nie wiadomo czy kara będzie nakładana za brak jednego oznakowania na dystrybutorze, czy też za brak oznakowań na całej stacji łącznie. Lepszym rozwiązaniem dla właścicieli stacji byłoba oczywiście kara łączna. Musimy jednak poczekać na dokładne wytyczne w tej sprawie i interpretację prawną nowego rozporządzenia o oznakowaniu dystrybutorów.

Nowe rozporządzenie ministra gospodarki jest aktem dotyczącym ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Przepisy rozporządzenia o zmianie oznakowania będą miały zastosowanie do wszystkich dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych. Każdy z właścicieli stacji będzie miał obowiązek oznaczyć dystrybutor stosowanym na danej stacji paliwowej oznaczeniem określającym rodzaj paliwa ciekłego, a także umieścić w widocznym miejscu znak identyfikacji wizualnej.

Znak identyfikacji wizualnej to kwadrat o minimalnej długości boku 60 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się napis w kolorze białym składający się z: oznaczenia BIO oraz liczby całkowitej oznaczającej udział objętościowy, wyrażony w procentach, biokomponentów zawartych w biopaliwie ciekłym. Znakiem tym oznaczyć należy również pistolet nalewczy wykorzystywany do nalewania biopaliw ciekłych, który ma mieć ok. 40 mm średnicy.

Rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 stycznia 2010 roku, pod numerem 2010/0016/PL. Ustawa o biopaliwach, dostosowuje nasze przepisy do unijnej dyrektywy 2009/30/WE. Jeden z zapisów dotyczył właśnie umieszczanie informacji o zawartości biokomponentów na wszystkich dystrybutorach paliwowych.
 

Opublikowano: 26.07.2010
Aktualizacja: 26.07.2010