KAS podsumowała pierwszy rok SENT

Udostępnij artykuł
Od wprowadzenia systemu monitorowania SENT, czyli od 18 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zostało zarejestrowanych ponad 3 mln 900 tys. zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych. Przeprowadzono niemal 500 tys. kontroli, co stanowi 12,7 proc. dokonanych zgłoszeń. Ujawniono 5,7 tys. przypadków nieprawidłowości – dowiedziała się redakcja magazynu “Stacja Benzynowa & Convenience Store” oraz portalu Petrolnet.pl.

Już ponad rok – od kwietnia 2017 roku – obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (system SENT), czyli tzw. pakiet przewozowy. Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Główne z nich dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (tzw. towary wrażliwe, w tym paliwa i oleje roślinne), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

Z danych przekazanych przez POPiHN wynika, że w I kw. 2018 r. (w odniesieniu do I kw. 2017 r.) odnotowany został 5-procentowy wzrost poziomu legalnej konsumpcji oleju napędowego i 7-procentowa zwyżka legalnej sprzedaży benzyn oraz 16-procentowy wzrost produkcji paliw.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

Dodatkowo po wprowadzeniu systemu SENT nastąpiło 50-procentowe obniżenie produkcji olejów smarowych nielegalnie oferowanych m.in. do celów napędowych. W wyniku objęcia systemem monitorowania przewozu olejów roślinnych odnotowano również około 70-procentowy spadek dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu tego towaru, tym samym obniżony został poziom ryzyka związanego z możliwością wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT.

– Krajowa Administracja Skarbowa osiąga coraz lepsze wyniki w zwalczaniu przestępczości gospodarczej w sektorze paliwowym w Polsce. Dzięki pakietowi przewozowemu zyskaliśmy skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, nielegalnie wprowadzającymi do obrotu towary wrażliwe, w tym głównie paliwa, jak również wyłudzającymi zwrot niezapłaconych podatków. Chcę podkreślić, że w 2017 r. odnotowaliśmy w stosunku do 2016 r. 19-procentowy wzrost poziomu legalnej konsumpcji oleju napędowego i 8-procentową zwyżkę legalnej sprzedaży benzyn, co automatycznie przełożyło się na wzrost wpłaconych podatków do budżetu państwa. Dane z dwóch wiodących koncernów paliwowych potwierdzają, że w 2017 roku tylko od tych dwóch podmiotów wpłynęło do budżetu państwa ponad 8 mld złotych dodatkowych wpływów z VAT, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej – powiedział naszej redakcji nadinspektor Piotr Walczak, wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 30.08.2018
Aktualizacja: 30.08.2018