Kolejne inwestycje w Grupie Lotos

Udostępnij artykuł

W bieżącym roku Lotos Kolej planuje przewieźć około 7,5 mln ton produktów, wobec 6 mln ton w roku 2009.

Postanowiono również przedłużyć okres dzierżawy, o kolejne 5 lat, dla trzech obecnie eksploatowanych lokomotyw TRAXX MS, których dzierżawa dobiega końca w grudniu bieżącego roku.

Lotos Kolej eksploatuje aktualnie dziewięć lokomotyw elektrycznych Bombardier TRAXX MS. Podjęte działania sprawiają, iż spółka posiada coraz nowocześniejszą, efektywną flotę lokomotyw, której wiek stale się obniża. Na koniec roku 2010 Lotos Kolej eksploatować będzie 14 lokomotyw TRAXX MS.

W okresie od maja do września 2011 roku planowana jest dostawa 10 lokomotyw spalinowo-elektrycznych Bombardier TRAXX DE. Planem docelowym Lotos Kolej na koniec roku 2011 jest rozszerzenie floty do około 25-30 nowoczesnych lokomotyw.

Tak intensywne działania związane z unowocześnieniem floty lokomotyw wynikają z potrzeby zabezpieczenia wywozu zwiększonej produkcji rafinerii Grupy Lotos S.A., która po realizacji Programu 10+ zwiększy przerób ropy naftowej z 6 mln ton w roku 2009 do około 10,5 mln ton w perspektywie lat 2011/2012. W roku 2010 przerób ropy w gdańskiej rafinerii wyniesie około 7,5 mln ton.

W roku 2010 Lotos Kolej planuje przewieźć około 7,5 mln ton produktów, wobec 6 mln ton w roku 2009.

W chwili obecnej uruchamianych jest średnio 100 pociągów dziennie, w tym 5 we współpracy z partnerami zagranicznymi. Zważywszy na intensywny rozwój zarówno Grupy Lotos S.A. – głównego klienta, a zarazem właściciela Lotos Kolej Sp. z o.o. – jak i rozwój samego przewoźnika, spodziewać się można dalszej intensyfikacji prowadzonych przez Lotos Kolej przewozów.
 

Opublikowano: 28.07.2010
Aktualizacja: 28.07.2010