Kolejne zatrzymania i zarzuty za wyłudzenie VAT

Udostępnij artykuł
Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego 17.11.2019 roku zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę.
Trzech zatrzymanych

Na terenie województwa łódzkiego zatrzymano trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Osoby te brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi tzw. koncesja OPC, aby w toku dalszych przestępczych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu w podatku VAT w kwocie ponad 100 milionów złotych.

Kwota ta stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego z art. 273 par. 1 kk oraz przestępstw skarbowych. Zarzucane czyny zagrożone są kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwocie po 50 tysięcy złotych, dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.