Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

Udostępnij artykuł
Prace podjęte nad nowelizacją ustawy stanowią w istocie dążenie do dostosowania przepisów regulujących obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych do obecnych warunków panujących na rynku gazu ziemnego.

Opublikowane na początku sierpnia br. Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za 2019 r. pokazuje, że poziom bezpieczeństwa dostaw systematycznie się zwiększa, a wzrastające zużycie gazu ziemnego pokrywane jest w pełni ze zdywersyfikowanych źródeł.

Filarem procesu dywersyfikacji pozostaje LNG, którego udział w krajowym bilansie dostaw stale rośnie. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa paliwowego państwa, ponieważ – stanowiący jedną z największych i najważniejszych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat inwestycji – terminal LNG w Świnoujściu pozwala na odbiór LNG drogą morską z dowolnego kierunku na świecie od wielu różnych dostawców.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

W związku z tym planowane jest przede wszystkim wprowadzenie mechanizmu stopniowego znoszenia obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego od przywozu LNG, przy czym całkowite zwolnienie nastąpić ma od 1 października 2023 r.

Dodatkowo projekt przewiduje modyfikację przepisów regulujących sposób wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, aby zwiększyć efektywność mechanizmu ich stosowania, zwiększając tym samym bezpieczeństwo paliwowe państwa.

Link do projektu dokumentu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie 21 dni od dnia udostępnienia projektu, tj. do 21 września br., na adres: zpue@klimat.gov.pl.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 02.09.2020
Aktualizacja: 02.09.2020