Likwidacja zbiorników w bazie Katowice Ligota

Udostępnij artykuł

Zadanie dotyczy usunięcia niektórych zbiorników znajdujących się w bazie, a także m.in. pompowni oraz rurociągów produktowych. Wykonawca musi zrobić projekt oraz uzyskać pozwolenie na tę likwidację. W ramach zadania przewidziano także unieszkodliwienie powstałych w trakcie prac odpadów oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji. Orlen, który jest usługodawcą tych prac pozostaje właścicielem złomu stalowego, który zostanie w wyniku likwidacji zbiorników i innych elementów.

Kryterium wyboru dostawcy tej usługi jest cena jej wykonania. Oferent powinien wskazać osobę, która będzie nadzorowała prace w zakresie przewidzianego zadania. Osoba ta powinna mieć wymagane uprawnienia i niezbędne doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Orlen nie wyklucza wyłonienie jednego lub więcej oferentów do wykonania tych prac.

PKN Orlen S.A. to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza siedmioma rafineriami – w 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie Orlen przekroczył 28 mln ton. Orlen posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na terenie Polski działa 1691 stacji paliw tej grupy.

Opublikowano: 30.09.2010
Aktualizacja: 30.09.2010