Lotos: 192 mln zł zysku operacyjnego

Udostępnij artykuł

– Oczekujemy 192,8 mln zł zysku operacyjnego (+480,8 proc. kw./kw. i +13,4 proc. r/r) pod wpływem wzrostu cracków na destylatach pośrednich i zwiększenia wolumenu sprzedaży (+11,1 proc. r/r) – prognozuje Peter Csaszar, analityk KBC Securities. – Przeniesienie około 44 mln zł z poprzedniego kwartału miało pozytywny wpływ na wynik operacyjny w tym segmencie, ponieważ koszty niektórych produktów zostały zaksięgowane w wynikach za I kwartał, a produkty zostały sprzedane w II kwartale. Nowa jednostka CDU została uruchomiona w I kwartale, zatem spodziewamy się zwiększenia przerobu do 2,1 mln ton (+30,0 proc. kw./kw. i +70,9 proc. r/r) w II kwartale. Ze względu na wysoki poziom zapasów prognozujemy wysokie zyski na przeszacowaniu zapasów (110 mln zł), dodatkowo stymulowane szybkim osłabieniem PLN względem USD.

W tym roku dobiegnie końca największy program inwestycyjny w Grupie Lotos.
W ramach Programu 10+ w rafinerii w Gdańsku powstaje szereg nowych zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą efektywniej wytwarzać poszukiwane na rynku krajowym i zagranicznym produkty naftowe najwyższej jakości. Jego realizacja zapewni wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, do którego przyczyni się również dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz rosnące własne wydobycie ropy. Bezsiarkowe paliwo, ograniczenie emisji metali ciężkich i pyłów w wyniku realizacji Programu 10+ to bezpośrednie korzyści dla środowiska naturalnego.
Realizacja programu znacznie podniesie konkurencyjność największego zakładu produkcyjnego Grupy Lotos, a inwestycje w infrastrukturę zlecane polskim przedsiębiorstwom to nowe możliwości dla firm i nowe miejsca pracy.
 

Opublikowano: 23.08.2010
Aktualizacja: 23.08.2010