Lotos chce NCW na poziomie 5,75 proc.

Udostępnij artykuł

Przedstawiciele Grupy Lotos uważają także, że Polacy powinni mieć pełną świadomość, iż inne kraje Unii Europejskiej nie wykonają w 2010 roku zalecenia osiągnięcia 5,75 proc. Przewiduje się natomiast osiągnięcie w roku bieżącym średniego udziału biokomponentów na poziomie 4,5 proc dla krajów całej UE.

Z drugiej jednak strony polscy producenci rzepaku popierają rosnący Narodowy Cel Wskaźnikowych. Według nich tylko on jest w stanie zapewnić rozwój branży biopaliw i zagwarantować spełnienie wymagań Unii Europejskiej odnośnie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Grupa Lotos uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących przepisów nowej ustawy razem z innymi podmiotami zainteresowanymi przepisami nowej ustawy.

Przygotowana ustawa ma na celu m.in. ułatwienie realizacji przez przedsiębiorców NCW. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Opublikowano: 06.08.2010
Aktualizacja: 06.08.2010