Lotos działa charytatywnie

Udostępnij artykuł

Grupa Lotos zapowiada również pomoc społeczną w róznych inwestycjach w trwającym 2010 roku. Pomoc od Lotosu otrzymały min: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Chirurgii VIRIBUS UNITIS, Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach, Gmina Miasta Gdańska, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańnsku oraz wiele innych podmiotów. 

Grupa Kapitałowa Lotos jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych. Działa zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym.

Sprzedaż hurtowa prowadzona jest na terenie całego kraju przez spółki handlowe oraz produkcyjno-handlowe wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lotos. Sprzedaż detaliczna odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci stacji paliw: własnych, partnerskich oraz patronackich. Grupa Kapitałowa Lotos posiada drugą co do wielkości sieć stacji paliw w Polsce.

W skład Grupy Kapitałowej Lotos (na dzień 30 grudnia 2008 r.) oprócz Grupy Lotos (podmiot dominujący, zarządzający rafinerią w Gdańsku) wchodzi 17 spółek bezpośrednio zależnych oraz spółki pośrednio zależne, w tym grup kapitałowych spółek Lotos Czechowice, Lotos Jasło oraz firmy wydobywczej Lotos Petrobaltic. Na koniec września 2008 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Lotos wynosiło 4 864 pracowników.
 

 

Opublikowano: 04.08.2010
Aktualizacja: 04.08.2010