Lotos odnotował wysoką marżę rafineryjną

Udostępnij artykuł
Aż 7,32 dolara na baryłce wyniosła w grudniu 2018 r. modelowa marża rafineryjna Lotosu. Z kolei w IV kwartale 2018 r. średnią marżę spółki oszacowano na 8,47 dolara na baryłce. To najlepsze wskaźniki od 5 lat.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe:

• 14,14 proc. benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA)
• 4,24 proc. benzyna surowa (Naphtha CIF NWE)
• 4,53 proc. LPG (50 proc. Propan FOB NWE, 50 proc. Butan FOB NWE)
• 49,57 proc. diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE)
• 5,34 proc. paliwo lotnicze (Jet CIF NWE)
• 18,11 proc. ciężki olej opałowy (HFO 3,5 proc. S ARA)
• 4,07 proc. stanowi zużycie własne rafinerii

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Kalkulację marży pomniejszono o szacowany modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej – obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od początku 2016 roku).

Ponieważ prezentowany model nie uwzględnia różnic w cenach osiąganych poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy Lotos.

5 razy w tygodniu

Spółka, jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej, rozpoczęła publikowanie (od poniedziałku do piątku o 8 rano) dziennej modelowej marży rafineryjnej (MMR), której wartość odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich pięciu dni. Do tej pory MMR była publikowana tylko raz na miesiąc.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 08.01.2019
Aktualizacja: 08.01.2019