Lotos, Orlen i Budimex wspólnie ws. asfaltów nowej generacji

Udostępnij artykuł
Grupa Lotos, Orlen Asfalt i Budimex podpisały umowę z konsorcjum naukowym w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów na realizację programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu asfaltów modyfikowanych.

Realizacja projektu, którego zakończenie planowane jest w 2020 r., przyczyni się znacznie do rozwoju drogownictwa – poprawy trwałości dróg oraz optymalizacji kosztów budowy poprzez wykorzystanie produktów asfaltowych nowej generacji.

– W związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury drogowej w Polsce wynikającej z realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2019-2025, poszukujemy nowych możliwości wydłużenia trwałości budowanych dróg przy jednoczesnej minimalizacji kosztów – podkreśla Patryk Demski, wiceprezes zarządu Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji. – Zaangażowaliśmy się w ten projekt jako jeden z czołowych producentów asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych w Polsce. Widzimy w nim szansę na wsparcie rządu i administracji drogowej poprzez wkład w badania i rozwój wysokiej jakości, trwałej, asfaltowej infrastruktury drogowej w Polsce – dodaje.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE MAJ 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <
Potencjał asfaltów modyfikowanych

Celem programu „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych” jest zbadanie korzystnego wpływu zastosowania asfaltów modyfikowanych (PMB- polimer modified bitumen) i PMB HiMA (Highly modified asphalt) w miejsce stosowanych dotychczas asfaltów drogowych do różnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej.

Po wynikach pracy oczekuje się potwierdzenia potencjału asfaltów modyfikowanych i ich wpływu na poprawę własności funkcjonalnych i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. W konsekwencji także na wydłużenie cyklu jej życia oraz zmniejszenie kosztów utrzymania drogi. Wyniki powinny podkreślić zalety i atrakcyjność nawierzchni asfaltowych w porównaniu do nawierzchni z betonu cementowego.

Efekty projektu

Spodziewanym efektem końcowym pracy jest przygotowanie przez konsorcjum naukowe nowych kart katalogowych do obowiązującego w Polsce „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” zawierających konstrukcje z asfaltami typu PMB i PMB HiMA. To także przygotowanie odpowiednich zapisów i wymogów do dokumentacji technicznej i Wytycznych Technicznych obowiązujących w budownictwie drogowym w Polsce.

Zastosowanie lepiszczy nowej generacji stanowi szansę na uzyskanie trwałej i efektywnej ekonomicznie infrastruktury drogowej w Polsce.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 03.07.2019
Aktualizacja: 03.07.2019