Lotos: Prognozowane 691 mln straty netto

Udostępnij artykuł

 Drugi kwartał 2009 roku Grupa Lotos zakończyła zyskiem w wysokości 739,3 mld zł.
– Zakładamy, że na wynik netto (w II kwartale 2010 roku – przyp. red.) negatywnie wpłynęło 955,3 mln zł niekasowych strat z tytułu różnic kursowych na przeszacowaniu zadłużenia denominowanego w walutach obcych – ocenia Peter Csaszar, analityk KBC Securities. – Zysk operacyjny w drugim kwartale prognozujemy na 203,7 mln zł (+34,6 proc. kw./kw. i +206,9 proc. r/r) pod wpływem wzrostu przerobu i poprawy cracków na oleju napędowym. Nasza prognoza wyniku netto i zysku operacyjnego jest wyższa od konsensusu (według Bloomberga). Jednakże oczekujemy pozytywnej reakcji rynku na wyniki Lotosu, gdyż oczekujemy poprawy operacyjnej i dalszych postępów programu modernizacji rafinerii.

Grupa Lotos to ogólnopolski koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Spółka dostarcza na rynek m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy oraz paliwo lotnicze. Koncern jest również liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów oraz parafin. Pod marką Lotos funkcjonuje ogólnopolska sieć stacji paliw licząca 318 obiektów (dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego za I półrocze 2010 roku.)

 

Opublikowano: 23.08.2010
Aktualizacja: 23.08.2010