Lotos: “Program 10 plus” bliski ukończenia

Udostępnij artykuł

Proces projektowania, dostaw i realizacji budowy został zakończony dla instalacji HDS (hydroodsiarczania olejów napędowych), KAS (kompleks aminowo-siarkowy), CDU/VDU (destylacja atmosferyczno-próżniowa) oraz HGU (wytwórnia wodoru). Do oddania, w ramach całego procesu inwestycyjnego, pozostały jeszcze instalacje MHC (łagodny hydrokraking) i ROSE (odasfaltowanie rozpuszczalnikowe). Budowa obu zakończy się jesienią tego roku.

Głównym celem programu jest zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton, czyli wzrost wydajności o 75%, co zapewni nowa instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU). Drugim istotnym celem jest wzrost stopnia konwersji ropy naftowej, co oznacza większy uzysk wysokomarżowych produktów z każdej przetwarzanej tony surowca.

W wyniku realizacji programu korzystnym zmianom ulegnie struktura produktów wytwarzanych w rafinerii, w której znacznie większy udział będą miały produkty o wysokich marżach. Przy ogólnym wzroście wolumenu produkcji zmniejszony zostanie natomiast udział produktów ciężkich i o niskich marżach. Pozwoli to Grupie Lotos korzystnie zmienić wielkość i strukturę marży rafineryjnej, a tym samym bezpośrednio wpływać na przyszły wynik finansowy i wartość spółki.

 

 

Opublikowano: 27.08.2010
Aktualizacja: 27.08.2010