Lotos: Rozlewnia gazu na sprzedaż

Udostępnij artykuł

Rozlewnia ma możliwości napełniania LPG do samochodów osobowych, autocystern oraz butli gazowych. Można na niej także opróżnianiać LPG z autocystern i cystern kolejowych.

Przyszły właściciel otrzyma prawo wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z działką o powierzchni 7 tys. 962 m2. Na terenie znajduje się budynek administracyjny o pow. użytkowej 64 m2, warsztat o pow. 145 m2, magazyn o pow. 326 m2 oraz budynek stacji gazowej o pow. 10,5 m2. Na działce znajduje się też wiele budowli i urządzeń m.in. dwa zbiorniki naziemne-zakopcowane, bocznica kolejowa z pomostem rozładunkowym, mur ogniowy przy bocznicy, pompownia gazowa, stacja paliw LPG z pompami, ogrodzenie, drogi i place, linia energetyczna, sieć wodociągowa oraz oświetlenie terenu.

Aby wziąć udział w przetargu poza złożeniem oferty należy jeszcze wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do dnia 30.09.2010 r.Przetarg odbędzie się w dniu 01.10.2010r., o godzinie 1200 w siedzibie Lotos Jasło S.A. w Jaśle, przy ul. 3-go Maja 101.

Lotos Jasło Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle funkcjonuje w obecnej formie prawnej od 1996 roku (pod aktualną nazwą od 2 stycznia 2006 r.). Grupa Lotos S.A w 2005 r., nabyła od Nafty Polskiej S.A. 80,01 % akcji Rafinerii Jasło S.A. i stała się w stosunku do Spółki podmiotem dominującym – tym samym Spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej Lotos. Zasadniczym zakresem działalności LOTOS Jasło jest m.in. realizowanie usług w zakresie magazynowania i dystrybucji paliw silnikowych oraz lekkiego oleju opałowego. W Spółce działa nowoczesny Terminal Paliw, zapewniający zoptymalizowane warunki obrotu paliwami. Spółka posiada park zbiorników magazynowych paliw o łącznej pojemności 90 000 m3, w znacznej części zmodernizowanych i spełniających wymogi funkcjonowania baz magazynowo – dystrybucyjnych. Uwarunkowania ekonomiczne spowodowały zaprzestanie przerobu ropy naftowej w LOTOS Jasło od dnia 1 listopada 2008 r.
 

Opublikowano: 09.09.2010
Aktualizacja: 09.09.2010