Lotos rozwija swoją sieć transportową

Udostępnij artykuł

– Najważniejszym zadaniem Lotos Kolej jest bezpieczna i sprawna organizacja transportu kolejowego dla gdańskiej rafinerii, której potencjał produkcyjny stale rośnie. Aby cały, złożony proces logistyki kolejowej realizować jeszcze lepiej, potrzebujemy sprawnych i nowoczesnych lokomotyw, które dostarczy nam firma Bombardier – komentuje Henryk Gruca, prezes zarządu Lotos Kolej.

Umowa na dostawę sześciu lokomotyw Traxx DE z opcją na dodatkowe 4 pojazdy została podpisana w październiku 2009 r. Dostawy nowych lokomotyw rozpoczną się w 2011 r. Wraz z lokomotywami Bombardier Traxx De w barwach Lotos Kolej, wkrótce na polskich torach pojawiają się trzy rodzaje lokomotyw z platformy Traxx (elektryczne DC, wielosystemowe MS oraz spalinowo-elektryczne DE).

Lokomotywy spalinowe z elektryczną przekładnią trakcyjną Traxx F140 DE wyposażone są w silniki o mocy 2.400 kW i spełniają najnowsze europejskie standardy w zakresie limitów emisji spalin poziomu IIIA. Siła pociągowa przy rozruchu lokomotywy wynosi 300 kN. Ich modułowa konstrukcja pozwala na długotrwałą eksploatację. Masa lokomotywy (80t +3 proc.) będzie umożliwiać jej eksploatację na większości niezelektryfikowanych linii kolejowych w Polsce.

Lotos Kolej, spółka zależna Grupy Lotos należy do największych prywatnych przewoźników kolejowych w kraju. W całym 2009 r. spółka przewiozła łącznie 6 mln ton produktów.

Grupa Kapitałowa Lotos jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych. Działa zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Sprzedaż detaliczna odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci stacji paliw: własnych, partnerskich oraz patronackich. Lotos posiada drugą co do wielkości sieć stacji paliw w Polsce.

 

Opublikowano: 22.09.2010
Aktualizacja: 22.09.2010