Lotos szuka dostawców na bioetanol

Udostępnij artykuł

Lotos potrzebuje łącznie ok. 12 000 ton (ca 4 000 ton miesięcznie) bioetanolu nieskażonego (CN 22071000), wyprodukowanego tylko z biomasy, pochodzenia europejskiego (+ T2 status), o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.10.2005 wraz z załączoną specyfikacją jakościową. Bioetanol musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2-6 artykułu 17 dyrektywy 2009/28/WE oraz w art.7b Dyrektywy 2009/30/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dostawa produktu jest możliwa tylko w procesie zawieszenia poboru akcyzy z dokumentem ADT.

Lotos nie wyklucza wyboru więcej niż jednego dostawcy, dlatego oferenci powinni zamieścić w swojej ofercie informacje, ile bioetanolu są w stanie dostarczyć i w których miesiącach. Pierwsza dostawa jest możliwa już po 25 września br.

Towar może być dostarczony koleją lub statkiem. Minimalna ilość produktu w jednej partii dla dostawy kolejowej to ok. min 350 do 1200 ton max (min. 460 tys. litrów tj. 8 cystern). W przypadku dostaw statkowych wymogi są następujące: ca 2000-2500 ton w jednej partii. Grupa Lotos nie ma technicznych możliwości odbioru i wyładunku bioetanolu autocysternami.

Oferenci muszą ponadto spełnić szereg warunków dodatkowych m.in. złożyć oświadczenie, że bioetanol nie został uprzednio zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego dotyczącego zawartości biopaliw/biokomponentów w puli paliw kopalnych w żadnym z krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Grupa Lotos to drugi po PKN Orlen polski koncern paliwowy. W roku 1995 Rafineria Gdańska S.A. rozpoczęła tworzenie sieci patronackich stacji paliw, a w 1996 roku powołała spółkę zależną Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Jej zadaniem była budowa i zarządzanie siecią stacji paliw. W listopadzie 2002 roku, w wyniku restrukturyzacji wewnętrznej Rafinerii Gdańskiej, której celem było utworzenie obecnej Grupy Lotos, Spółka została przekształcona w Lotos Paliwa Sp. z o.o. Spółka Lotos Paliwa otrzymała zadanie zbudowania jednolitej sieci stacji paliw. Od grudnia 2003 roku do prywatnych właścicieli stacji paliw adresowany jest System Partnerstwa Handlowego Lotos.

 

Opublikowano: 14.09.2010
Aktualizacja: 14.09.2010