Lotos utrzymuje stabilną kondycję finansową

Udostępnij artykuł
Duża zmienność rynkowa, spowodowana pandemią Covid-19 oraz destabilizacją na rynku ropy naftowej, wpłynęła na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lotos w I kwartale 2020 r. Mimo trudnych warunków, praca rafinerii oraz wydobycie gazu i ropy naftowej pozostały niezakłócone, podobnie jak logistyka i dystrybucja produktów. Koncern zamierza nadal realizować swoje plany inwestycyjne. Spółka aktywnie włącza się również w walkę z koronawirusem.

Przychody ze sprzedaży: 6,1 mld zł
Oczyszczony zysk EBITDA LIFO: 670,5 mln zł
Przerób ropy naftowej: 2,6 mln ton
Dzienne wydobycie: 23 539 boe/d
Sprzedaż paliw: 2,2 mln ton

Potwierdzeniem stabilnej kondycji finansowej jest m.in. kluczowy wskaźnik zadłużenia na poziomie 1,1x (długo netto/oczyszczona EBITDA LIFO), co plasuje go w granicach celu strategicznego spółki (1,5x). Zabezpiecza to dalsze funkcjonowanie całej grupy kapitałowej, w tym realizację przeprowadzanych inwestycji.

Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe w I kwartale 2020 r. wykazywało znaczną nieprzewidywalność. Czynniki zewnętrzne, które wpłynęły na wyniki finansowe GK Lotos w tym okresie to głównie: spadek notowań ropy i gazu ziemnego (odpowiednio o 20 proc. i 50 proc. r/r), spadek cen produktów naftowych, wyższy kurs dolara oraz niższe cracki na średnie destylaty ropy naftowej. Spółka działała w środowisku podlegającym dynamicznym zmianom wynikającym z pandemii koronawirusa i ograniczania jej skutków zarówno wewnątrz kraju, jak i w perspektywie globalnej.

Raportowane wyniki zostały obciążone odpisami księgowymi o charakterze niegotówkowym: o ponad 800 mln zł spółka przeszacowała swoje zapasy oraz o prawie 300 mln swoje aktywa wydobywcze. Przecena zapasów to typowa sytuacja dla spółek z branży oil&gas przy gwałtownym spadku notowań. Tym razem jednak ich skala jest bez precedensu – notowania ropy brent spadły w kwartale o ponad 50 USD, t.j o ~75 proc., co bezpośrednio przełożyło się bardzo wysoki odpis na zapasach.

W Polsce zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na paliwo, w tym szczególnie w marcu na benzyny motorowe w kanale detalicznym, tj. na stacjach paliw. Niższą skalę spadku popytu zaobserwowano w przypadku oleju napędowego, wykorzystywanego w transporcie. Spółka elastycznie reagowała na zmieniające się otoczenie, co przełożyło się na niższą o 3,7 proc. produkcję benzyn r/r w I kwartale. Jednocześnie o 13 proc. zwiększono produkcję oleju napędowego, pomyślnie plasując dodatkowe wolumeny wyprodukowane dzięki osiągającym pełne obroty instalacjom Projektu EFRA.

Segment wydobywczy

Istotny spadek notowań gazu ziemnego oraz notowań ropy naftowej negatywnie wpłynęły na wynik segmentu wydobywczego. Oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wynik EBITDA tego segmentu osiągnął poziom 184,2 mln PLN. Wynik jest o 5,3 proc. wyższy niż w IV kwartale 2019 r. i o 10,4 proc. niższy niż w I kwartale 2019 r.

Pierwsze trzy miesiące 2020 r. to wyższe o 14,8 proc. r/r dzienne wydobycie węglowodorów. W I kwartale br. wydobyto o 16 proc. więcej ropy niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Wzrosły też r/r przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego. To przede wszystkim efektem wyższego wolumenu sprzedaży węglowodorów w Norwegii i Polsce oraz wyższego średniokwartalnego kursu dolara skorygowanego przez niższe notowania gazu ziemnego oraz ropy Brent Dtd.

Pogorszenie warunków makroekonomicznych zostało w pewnym stopniu zneutralizowane dzięki uruchomieniu wydobycia ze złoża Utgard, jednocześnie obniżając średni koszt wydobycia („efektywne” kosztowo złoże korzystające z istniejącej już infrastruktury).

Segment produkcji i handlu

Niższe cracki na średnie destylaty ropy naftowej, tj. olej napędowy i paliwo lotnicze miały negatywny wpływ na wyniki segmentu produkcji i handlu. Na wyniki wpłynął też znaczny spadek cen ropy i produktów naftowych. Z drugiej strony, na obniżenie kosztów rafinerii wpłynął spadek notowań gazu ziemnego, który spółka wykorzystywała do zasilania rafinerii. Istotnie tańsza była również ropa naftowa przerabiana na produkty i zużywana do procesów przetwórczych.

Obserwowane w I kwartale 2020 r. nieprzewidziane turbulencje na globalnych rynkach zadziałały negatywnie na rentowność segmentu. Wbrew wszystkim rynkowym prognozom doszło w tym okresie do spadku różnicy pomiędzy crackami na olej napędowy i ciężki olej opałowy, co negatywnie wpłynęło na zyskowność rafinerii Grupy Lotos, zmienionej na skutek integracji Projektu EFRA. Pomimo tego, oraz znacznego ograniczenia biznesu na stacjach paliw przez większość marca, segment produkcji i handlu wypracował oczyszczony zysk EBITDA LIFO na poziomie 490,5 mln PLN, tj. +13,2 proc. r/r. Spółka optymalizowała wykorzystanie nominalnych mocy przerobowych rafinerii w Gdańsku. Przerób ropy naftowej był na stabilnym poziomie 2 597,9 tys. ton (-0,5 proc. r/r).

Mimo obserwowanego spadku konsumpcji paliw płynnych, zwłaszcza w marcu, całkowita sprzedaż benzyny realizowana przez GK Lotos w I kwartale 2020 r. wzrosła o 3,2 proc. r/r. a oleju napędowego o 11,3 proc. Na koniec marca 2020 r. w sieci paliw Lotos działało 506 stacji paliw, czyli o 13 więcej niż na koniec marca poprzedniego roku. W I kwartale 2020 r. obszar detaliczny wykazał zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 9,7 mln PLN.

Inwestycje

W I kwartale 2020 r. trwały przygotowania do 30-dniowego testu instalacji Kompleksu Koksowania i nowej instalacji produkcji wodoru wybudowanych w ramach Projektu EFRA, wymaganego umową kredytową (Lenders Reliability Test – LRT). Test przeprowadzono w okresie 24 lutego – 24 marca 2020 r. Zostały osiągnięte wszystkie zakładane cele warunkujące zaliczenie testu: dyspozycyjność instalacji, ilość przetworzonego wsadu, jakość produktów, wielkości uzysków produktów, potwierdzenie pozostałych, istotnych elementów operacyjnych dot. współpracy nowych instalacji z instalacjami rafinerii.

Grupa Lotos kontynuowała realizację kilku projektów rozwojowych na mniejszą skalę. Najbardziej zaawansowany z nich – Węzeł Odzysku Wodoru (tj. WOW), którego celem jest zwiększenie produkcji wodoru, LPG oraz benzyny surowej w puli uzysków rafinerii, ze statusem realizacji na poziomie ok 99 proc., ma planowany termin przekazania do użytkowania w I półroczu 2020 r. W celu zwiększenia możliwości ekspedycyjnych paliw z rafinerii, spółka kontynuowała inwestycję budowy nalewaka kolejowego, którego oddanie do użytku przewiduje na koniec 2020 r.

Działania w pandemii

Powołany w spółce Sztab Kryzysowy wprowadził szereg procedur mających na celu skuteczną koordynację oraz zabezpieczenie pracowników i kontrahentów całej grupy kapitałowej w obliczu pandemii. Wdrożono szereg rozwiązań organizacyjno-proceduralnych zmierzających do zachowania ciągłości kluczowych procesów biznesowych z uwzględnieniem istniejących ograniczeń, w tym m.in. umożliwiono pracę zdalną największej możliwej liczby pracowników.

Lotos od początku pandemii włącza się we wsparcie polskich służb medycznych i mundurowych walczących z COVID-19. Spółka przekazała w sumie na ten cel ponad 7,5 mln zł. Środki te trafiły m.in. do szpitali zakaźnych w całej Polsce. Koncern z Gdańska umożliwił też darmowe tankowanie żołnierzom pomorskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. W maju wystartowała kampania „Każdy czeka na swoje Naj”, w której spółka zachęca kierowców tankujących na stacjach Lotos do przekazywania swoich punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 18.05.2020
Aktualizacja: 19.05.2020