Lotos: Wyniki za II kwartał lepsze od oczekiwań

Udostępnij artykuł

Wynik okazał się o 8,4 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 598,0 mln zł (według Bloomberga), ale nieco lepszy od naszej prognozy straty w wysokości 691,3 mln zł (jedna z najbardziej pesymistycznych prognoz na rynku)- komentuje analityk KBC Securities. – Zysk operacyjny w II kw. br. wyniósł 230 mln zł, przekraczając konsensus i naszą prognozę, ze względu na wyższe zyski z tytułu przeszacowania zapasów. „Oczyszczone” wyniki segmentu downstream rozczarowały, natomiast wyniki segmentu upstream okazały się nienajgorsze. Zarówno wynik netto, jak i czysty zysk operacyjny były poniżej oczekiwań, dlatego też możemy oczekiwać negatywnej reakcji rynku.

• Czysta marża rafineryjna poprawiła się nieznacznie pomimo lepszych warunków.
• Wolumen sprzedaży okazał się niższy od oczekiwań ze względu na niższą sprzedaż oleju napędowego.
• Uruchomienie nowych jednostek zwiększyło produkcję rafineryjną o 27,6 proc. kw./kw. do 2,06 mln ton.
• Wyższy od oczekiwań efekt LIFO.
• Zadłużenie wzrosło do 107 proc. z uwagi na umocnienie PLN.

– Oczekujemy początkowo negatywnej reakcji rynku, jednakże wiadomo, że II kwartał powinien być ostatnim tak trudnym dla spółki przed uruchomieniem nowych jednostek rafineryjnych. W efekcie, uwaga rynku skupi się na warunkach rafineryjnych i kursach walutowych w II połowie br. Nie oczekujemy, aby spółce udało się w pełni skorzystać ze spreadu diesel/olej opałowy w III kw. br. jednak może to być dobrym wskaźnikiem przyszłych wyników segmentu downstream. Umocnienie złotówki powinno skutkować zyskiem z tytułu przeszacowania zadłużenia, co powinno pozytywnie wpłynąć na poziom zysku netto w III kw. br. Pozytywnie oceniamy Lotos, gdyż spółka wydaje się oferować ponadprzeciętne perspektywy wzrostu zysków w porównaniu z innymi spółkami sektora- twierdzi analityk KBC Securities.

 

Opublikowano: 27.08.2010
Aktualizacja: 27.08.2010