Lotos: Wzrost przerobu ropy

Udostępnij artykuł

Nowy produkt to  instalacja destylacji atmosferyczno-próżniowej. Dzięki niej Grupa Lotos zmniejszyła zapotrzebowanie na import oleju napędowego i komponentów do jego produkcji zastępując go własnym produktem pochodzącym z przerobu ropy. Wiąże się to z generowaniem dodatkowego efektu finansowego po stronie spółki oraz istotnie ogranicza ryzyko związane z osiągnięciem założeń technicznych i ekonomicznych realizowanego Programu 10+, a także powoduje zmniejszenie uzależnienia polskiego rynku od importu paliw.

Na koniec czerwca 2010 zaawansowanie prac związanych z realizacją Programu 10+ wyniosło 98,99 proc, wobec zaplanowanych 98,88 proc. Dzięki nowym zdolnościom produkcyjnym Grupa Lotos poprawi wyniki finansowe.

Proces projektowania, dostaw i realizacji budowy został zakończony dla instalacji HDS (hydroodsiarczania olejów napędowych), KAS (kompleks aminowo-siarkowy), CDU/VDU (destylacja atmosferyczno-próżniowa) oraz HGU (wytwórnia wodoru). Do oddania, w ramach całego procesu inwestycyjnego, pozostały jeszcze instalacje MHC (łagodny hydrokraking) i ROSE (odasfaltowanie rozpuszczalnikowe). Budowa obu zakończy się jesienią tego roku.

Głównym celem programu jest zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton, czyli wzrost wydajności o 75 proc., co właśnie zapewnić ma nowa instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej ropy (CDU/VDU). Drugim istotnym celem jest wzrost stopnia konwersji ropy naftowej, co oznacza większy uzysk wysokomarżowych produktów z każdej przetwarzanej tony surowca.
 

Opublikowano: 30.08.2010
Aktualizacja: 30.08.2010