Lotos zgarnia nagrody za program 10+

Udostępnij artykuł

Nagrodę Business Innovation Award przyznała redakcja magazynu "Polish Market" i Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy. Decyzję o przyznaniu Lotosowi nagrody podjęła Rada Programowa działająca przy XX Forum Ekonomicznym, w skład której wchodzą m.in. prof. Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff oraz Waldemar Pawlak. Rada uznała, że realizowany przez Lotos Program 10+ pod względem skali i wartości jest jednym z największych przedsięwzięć polskiej gospodarki w 2010 r.
Z kolei wg rankingu dziennika "Rzeczpospolita" Program 10+ uznano za największą inwestycję w Polsce w latach 2000-2010.

Program 10+ ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Grupy Lotos S.A., ale również bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki jego realizacji należąca do Lotosu rafineria w Gdańsku zwiększy w tym roku przerób ropy naftowej nawet do 8 mln ton. Dla porównania w 2009 r. zakład przerobił 5,5 mln ton surowca. Docelowo po uruchomieniu wszystkich nowych instalacji, budowanych w ramach inwestycji, nominalne zdolności przerobowe gdańskiej rafinerii zwiększą się do poziomu 10,5 mln ton rocznie. Po pierwszym półroczu 2010 zaawansowanie prac związanych z realizacją Programu 10+ wyniosło 98,99 proc. W kluczowym dla realizacji inwestycji momencie – czyli w 2009 r. – przy pracach inwestycyjnych zatrudnionych było aż 3,5 tysiąca osób z kilkudziesięciu firm. Wartość Programu 10+ oszacowano na blisko 6,4 mld zł.

Grupa Lotos to drugi po PKN Orlen polski koncern paliwowy. W roku 1995 Rafineria Gdańska S.A. rozpoczęła tworzenie sieci patronackich stacji paliw, a w 1996 roku powołała spółkę zależną Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Jej zadaniem była budowa i zarządzanie siecią stacji paliw. W listopadzie 2002 roku, w wyniku restrukturyzacji wewnętrznej Rafinerii Gdańskiej, której celem było utworzenie obecnej Grupy Lotos, Spółka została przekształcona w Lotos Paliwa Sp. z o.o. Spółka Lotos Paliwa otrzymała zadanie zbudowania jednolitej sieci stacji paliw. Od grudnia 2003 roku do prywatnych właścicieli stacji paliw adresowany jest System Partnerstwa Handlowego Lotos.
 

Opublikowano: 10.09.2010
Aktualizacja: 10.09.2010