Lotos zwiększa częstotliwość publikacji modelowej marży rafineryjnej

Udostępnij artykuł
Dobra wiadomość dla inwestorów, akcjonariuszy i analityków interesujących się Grupą Lotos. Spółka, jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej, rozpoczyna publikowanie (od poniedziałku do piątku o 8 rano) dziennej modelowej marży rafineryjnej (MMR), której wartość odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich pięciu dni. Do tej pory MMR była publikowana tylko raz na miesiąc.

– Grupa Lotos działa w zmiennym środowisku makroekonomicznym, dlatego przygotowaliśmy narzędzie, które pozwoli analitykom, inwestorom, klientom i innym interesariuszom na bieżące monitorowanie trendów, wpływających na rentowność naszego przedsiębiorstwa i całej branży oil&gas – mówi Robert Sobków, wiceprezes zarządu Grupy Lotos.

Modelowa marża rafineryjna przedstawia zyskowność rafinerii opartą na notowaniach rynku Północno-Zachodniej Europy publikowanych przez Thomson Reuters, przy uwzględnieniu agregacji grup produktowych do ogólnie dostępnych indeksów cenowych, na których bazuje większość sprzedaży spółki. Ponieważ prezentowany model nie uwzględnia różnic w cenach osiąganych poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej marży modelowej jest przybliżona, nie zaś tożsama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej uzyskiwanej w rafinerii Grupy Lotos.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <