Maleje udział sprzedaży autogazu

Udostępnij artykuł

Biorąc pod uwagę minione lata, to sytuacja wyglądała następująco: 74,9 proc. w 2007roku, poprzez 73,8 proc. w roku 2009, aż do 72,9 proc. w I-szym półroczu 2010 roku. Andrzej Olechowski z POGP zapewnia jednak, że taka sytuacja nie jest niepokojąca i na koniec tego roku globalne wyniki w autogazie będą zbliżone do roku poprzedniego.

W I półroczu 2009 r. sprzedaż autogazu wyniosła 823 tys. ton, natomiast w odpowiednim okresie 2010 roku 798 tys. ton. Dla porównania w 2009 r. w pierwszym półroczu odnotowano spadek rzędu prawie 6 proc. w stosunku do roku 2008. Z tych danych wynika też jednoznacznie jak bardzo ten sektor jest wrażliwy nawet na zapowiedzi podwyżki podatku akcyzowego. Sytuacja w 2009 i częściowo w 2010 jest rezultatem wcześniejszych planowanych działań Ministerstwa Finansów o podwyżce stawki podatku akcyzowego.

W analogicznym okresie czasu wpływy z akcyzy spadły o 27,5 mln złotych co w przeliczeniu na tony daje spadek sprzedaży o 40 tys. ton. Biorąc pod uwagę całą sprzedaż LPG w Polsce to w I półroczu 2010 roku w stosunku do I półrocza 2009r. to widoczny jest spadek sprzedaży LPG o 2 proc. Nie zmieniła się zasadniczo struktura zaopatrzenia .Tak jak w latach poprzednich podstawowym źródłem zaopatrzenia jest import – 87,5 proc. całości produktu przeznaczonego na rynek ,jakkolwiek wielkość importu zmniejszyła się z 987 tys. ton (2009 r.) do 978 tys. ton (2010 r.).

Opublikowano: 17.09.2010
Aktualizacja: 17.09.2010