Marka Orlen umocni się na rynku czeskim

Udostępnij artykuł
Jedna z sześciu największych firm w Czechach, z rocznymi przychodami na poziomie ponad 20 mld zł, już od 1 stycznia 2021 r. zmieni nazwę na Orlen Unipetrol. To ważny element wzmacniania globalnej rozpoznawalności marki Orlen, co umożliwia dalszy rozwój Grupy Kapitałowej na rynkach zagranicznych.

– Publikacją strategii do 2030 r., otworzyliśmy nowy rozdział w historii Grupy Orlen. Budujemy zrównoważony koncern multienergetyczny pod jedną silną marką. Już dzisiaj 60 proc. przychodów Grupy Orlen pochodzi spoza Polski, ale bez jednego, spójnego wizerunku nie wykorzystamy w pełni naszego potencjału. Dlatego przeprowadziliśmy proces rebrandingu stacji paliw w europejskiej sieci, w ramach którego marka Orlen jest już obecna na wszystkich rynkach. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał marki Orlen w obszarze biznesowym, finansowym czy marketingowym na globalnych rynkach. Dlatego kolejnym krokiem do wzmacniania wizerunku będzie pojawienie się w Grupie od początku 2021 r. marki Orlen Unipetrol – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Dzięki zmianie nazwy, czeska spółka z Grupy Kapitałowej będzie mogła korzystać z najsilniejszych atrybutów przypisywanych marce Orlen przez klientów, jak nowoczesność, zaufanie, przyjazność, szeroka oferta oraz wysoka jakość produktów i usług.

– Od objęcia przez PKN Orlen 100 proc. udziałów w Unipetrol, korzystamy z efektów synergii w badaniach i rozwoju, wspólnych zakupach surowców i usług czy wreszcie w produkcji i sprzedaży swoich produktów. Nowe logo Orlen Unipetrol ułatwi wdrażanie i komunikację międzynarodowych projektów marketingowych. Jestem przekonany, że nasze nowo logo Orlen-Unipetrol, w którym będzie tak silna marka jak Orlen zwiększy nie tylko rozpoznawalność, ale przełoży się na korzyści biznesowe – mówi Tomasz Wiatrak, prezes zarządu Unipetrolu, a od 1 stycznia 2021 r. Orlen Unipetrol.

Unipetrol jest największym w Czechach koncernem rafineryjno-petrochemicznym, zatrudniającym ponad 4,8 tys. pracowników. Z przychodami na poziomie 21,7 mld zł w 2019 r. Unipetrol znajduje się wśród sześciu największych czeskich firm. Spółka zarządza rafineriami w Litvínovie i Kralupach, spółką Spolana, jest także jedynym producentem PCW i kaprolaktamu na czeskim rynku. Działalność petrochemiczna opiera się m.in. na sfinalizowanej w 2020 r. jednej z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych PE3 w Litvinowie. W skład Grupy wchodzą także dwa centra badawcze w Litvínovie i Brnie. Unipetrol zarządza również największą na czeskim rynku siecią 416 stacji paliw Benzina-Grupa Orlen oraz 13 stacjami na Słowacji. Najwyższą jakość produktów i obsługi kierowców na stacjach paliw Benzina – Grupa Orlen potwierdza przyznany po raz czwarty tytuł „Marka Godna Zaufania”.

Etapy przejęcia akcji Unipetrolu:

– 12.12.2017 – PKN Orlen, posiadający 62,9 proc. akcji Unipetrol rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje czeskiej spółki.

– 23. 02. 2018 – PKN Orlen zrealizował płatności na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, którzy odpowiedzieli na ogłoszone dobrowolne wezwanie na wykup pakietu akcji Unipetrol. Łączna wartość transakcji wyniosła ok. 3,5 mld PLN. W ten sposób Koncern osiągnął warunkowy próg wezwania zapewniając sobie 94,03 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki.

– 22.05.2018 – Rada Nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie przez Koncern pozostałych akcji spółki Unipetrol reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego.

– 23.05.2018 – PKN Orlen złożył wniosek do Czeskiego Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego spółki.

– 20.06.2018 – PKN Orlen otrzymał zgodę od Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego spółki.

– 28.08.2018 – Walne Zgromadzenie Unipetrolu wyraziło zgodę na przeprowadzenie wykupu przez PKN Orlen akcji tej spółki reprezentujących ok. 5,97 proc. kapitału zakładowego.

– 01.10.2018 – PKN Orlen sfinalizował zakup 100 proc. akcji Unipetrolu.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 09.12.2020
Aktualizacja: 09.12.2020