MFiPR wesprze rozwój gospodarki wodorowej w Polsce

Udostępnij artykuł
Wodór odgrywa istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, dlatego została podjęta inicjatywa, która ma pomóc w rozwoju gospodarki wodorowej w naszym kraju. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako jedna z pierwszych instytucji, przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W uroczystym podpisaniu dokumentu, które odbyło się 14 października, wziął udział minister Tadeusz Kościński.

– Porozumienie sektorowe i Polska Strategia Wodorowa to przewodnik dla firm i organizacji w Polsce. Dokumenty wyznaczają ramy i wskazują kierunek, w jakim będą rozwijać się technologie wodorowe w najbliższych latach. Polska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej całej UE do 2050 roku. Strategia wodorowa jest jednym z ważnych narzędzi do osiągnięcia tego celu. Wodór odgrywa istotną rolę we wdrażaniu Zielonego Ładu i osiąganiu przez UE neutralności klimatycznej – podkreśla minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Porozumienie wodorowe

Porozumienie jest wspólną deklaracją woli administracji publicznej, przedsiębiorców i nauki do podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wodór odgrywa istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej.

– Rozwój technologii wodorowych w Polsce to też szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych – podkreśla minister Tadeusz Kościński.

W porozumieniu gospodarka wodorowa jest rozumiana jako grupa technologii związanych z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru w celu obniżenia emisyjności gospodarki. Porozumienie ma stanowić kluczowy instrument wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. Dokument określa listę długofalowych działań, do realizacji których zobowiązują się instytucje przystępujące do porozumienia.

Fundusze Europejskie wspierają wodór

Inwestycje wodorowe otrzymują dofinansowanie z funduszy już w obecnej perspektywie finansowej. Wsparcie będzie kontynuowane w nowym budżecie UE na lata 2021-2027.

W instrumencie „Łącząc Europę” (CEF) planowane jest wsparcie infrastruktury tankowania wodoru na sieci TEN-T, które może być powiązane z magazynowaniem oraz wytwarzaniem tzw. zielonego wodoru.

Natomiast w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 przewiduje się wsparcie inwestycji w infrastrukturę wodoru, czyli wytwarzanie wodoru jako paliwa alternatywnego. Dodatkowo na nowo budowanych i istniejących drogach krajowych możliwe będzie rozmieszczenie infrastruktury ładowania lub tankowania pojazdów bezemisyjnymi paliwami alternatywnymi.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC-LIPIEC 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.