MG przedstawiło założenie do ustawy o biopaliwach

Udostępnij artykuł

Nowela ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i tym samym ułatwić rozwój rynku biopaliw w naszym kraju. Do najważniejszych zmian zaliczyć trzeba możliwość wprowadzenia do obrotu palie B7 i E10. Sprzedaż tych paliw ma ułatwić realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego.

W założeniach do nowej ustawy znalazły się jednak nie tylko zapisy ułatwiające działalność koncernom paliwowym. Problemem dla sieci może być zniesienie części ulg akcyzowych. Dotychczas niższą akcyzą mogły być obłożone wszystkie paliwa zawierające powyżej 2 proc. biokomponentów. W nowych przepisach próg ten ma zostać zwiększony do 7 proc. w przypadku oleju napędowego oraz do 5 proc. w przypadku benzyn silnikowych.

Utrudnieniem dla sieci stacji paliw może być też przepis obligujący do informowania klientów o zawartości biokomponentów w każdym z oferowanych paliw poprzez umieszczenie stosownej informacji na dystrybutorze.

Projekt założeń do ustawy został przekazany do konsultacji międzyresortowych oraz do konsultacji społecznych, w których uczestniczyć będą 23 podmioty, w tym dwa największe koncerny paliwowe – PKN Orlen oraz Grupa Lotos.

Przygotowana ustawa ma na celu ułatwienie realizacji przez przedsiębiorców NCW. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 r. ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.
 

Opublikowano: 05.07.2010
Aktualizacja: 05.07.2010