MG: Realizacja NCW w roku 2010 jest możliwa

Udostępnij artykuł

Tylko Polska, Niemcy, Austria i Francja najprawdopodobniej osiągną Narodowy Cel Wskaźnikowy na poziomie 5,75 proc. w 2010 roku. Stanowisko Ministerstwa Gospodarki potwierdza takie założenie. Jednocześnie, zauważalny jest widoczny spadek entuzjazmu dla realizacji NCW w Niemczech, Francji oraz Austrii. W obecnych realiach przewiduje się, że kraje UE osiągnął średnią NCW na poziomie 5,75 proc. w roku 2013.

Zawirowania wokół stosowania biokomponentów oraz fakt, że są one zdecydowanie droższym źródłem energii w porównaniu do paliw tradycyjnych skłania kraje Unii Europejskiej do hamowania stosowania biokomponentów i niewykonywania zaleceń UE, czego doskonałym przykładem jest brak zgody na B10 i E10 pomimo obietnic, że paliwa te zostaną wprowadzone już w roku 2008.

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie Narodowy Cel Wskaźnikowy ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Opublikowano: 23.09.2010
Aktualizacja: 23.09.2010