Mimo pandemii Unimot spodziewa się dobrych wyników za II kwartał 2020 r.

Udostępnij artykuł
Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2020 r. Wg wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 15,4 mln zł.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Unimot wyniosły w II kw. 2020 r. 981,6 mln zł, czyli o 2,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) ukształtowała się natomiast na poziomie 15,4 mln zł, co oznacza spadek o 7,7 proc. r/r.

Na osiągnięcie skonsolidowanej EBITDA skorygowanej wpływ miało przede wszystkim sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego (wyższe od założeń wolumeny i marże) oraz wyższe od zakładanych wolumenów sprzedaży biopaliw w efekcie większej liczby wygranych przetargów. Dobre wyniki osiągnął również segment gazu LPG oraz spółka Tradea.

Przedstawiciele firmy obszernie skomentowali prognozę wyników.

Bardzo się cieszę, że mimo trwającej pandemii osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe w II kwartale br. Rynek nam sprzyjał, ale nie bez znaczenia jest to, w jaki sposób odnaleźliśmy się w tym dynamicznie zmieniającym się, specyficznym otoczeniu. Dzięki determinacji oraz zaangażowaniu naszego zespołu udało się wykorzystać szanse rynkowe w głównych segmentach. Po pierwszym półroczu Grupa wypracowała 48,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowana, czyli ponad 60 proc. podwyższonej pod koniec czerwca rocznej prognozy finansowej wynoszącej 80 mln zł – wyjaśnia Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Ze względu na ograniczenia wywołane koronawirusem, przez większość II kwartału niektóre nasze spółki nie prowadziły działalności zgodnie ze swoimi zamierzeniami. Unimot Energia i Gaz realizując podpisane umowy, czasowo wstrzymał pozyskiwanie nowych klientów. W drugiej połowie czerwca pozyskiwanie nowych klientów zostało wznowione, co powinno generować dodatkowe przychody w 2021-22. Natomiast Green Electricity miało ograniczenia w wypożyczaniu hulajnóg oraz skuterów przez większość tego kwartału. Z ostrożności, zdecydowaliśmy się na dokonanie odpisu części naszej pożyczki. Okres wakacyjny sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na usługi mikro mobilności co pozytywnie wpływa na bieżące wyniki tej spółki i pozwala optymistycznie patrzeć na jej rozwój w kolejnych kwartałach – dodaje Marek Moroz, wiceprezes zarządu ds. finansowych Unimot.

II kwartał 2020 r. był dla Grupy Unimot także intensywny rozwojowo. Spółka rozpoczęła handel ropą naftową – sprowadziła ją z USA oraz Arabii Saudyjskiej i dostarczała do Europy Środkowej. Handel ropą naftową wygenerował istotne przychody oraz zyski w tym kwartale oraz powinien pozytywnie kontrybuować do wyników II półrocza 2020 r. Biznes prowadzony jest wspólnie z amerykańską firmą Getka. Natomiast w maju br. Unimot Energia i Gaz rozpoczęła sprzedaż instalacji fotowoltaicznych pod marka Avia Solar na rynku polskim. Usługa dedykowana jest zarówno dla klientów detalicznych, jak i biznesowych. Oczekujemy, iż ten segment pozytywnie wpłynie na wyniki Grupy Unimot już w II półroczu 2020 r – podsumowuje Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 07.08.2020
Aktualizacja: 07.08.2020