Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach w obrocie paliwami opałowymi

Udostępnij artykuł
Ministerstwo Finansów przypomina, że jednym z warunków stosowania obniżonych stawek akcyzy, w odniesieniu do sprzedawanych paliw opałowych, jest uzupełnienie przez odbiorcę zgłoszenia w systemie monitorowania przewozu i obrotu SENT.

Zgłoszenie powinno być uzupełnione przez odbiorcę w dniu odbioru paliw opałowych. Dla sprzedaży niezwiązanej z przewozem paliw opałowych, uzupełnienia zgłoszenia należy dokonać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności tych wyrobów.

Uzupełnienie zgłoszenia

Aby uzupełnić zgłoszenie, należy umieścić w systemie monitorowania przewozu i obrotu SENT:
– informację o ilości odebranego paliwa opałowego;
– informację, że odbiorca działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;
– oświadczenie, o którym mowa w przepisach o podatku akcyzowym.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia

Przypominamy, że za niedopełnienie tego obowiązku, niewłaściwe lub niezgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie zgłoszenia w systemie SENT grożą kary pieniężne:
– 5000 zł – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;
– 1000 zł – w przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Ponadto, może to rodzić obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od dostarczanych lub odbieranych paliw opałowych, w związku z naruszeniem warunków zastosowania obniżonej stawki akcyzy od tych wyrobów.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.);
– ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859).

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 03.12.2020
Aktualizacja: 03.12.2020