Modernizacja baz i stacji paliw do końca 2012

Udostępnij artykuł

Obecnie w Polsce obowiązują dwa rozporządzenia, określające podstawy prawne dotyczące baz i stacji paliw płynnych. Pierwsze to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.2063), wydane z delegacji ustawy Prawo budowlane. Akt ten został znowelizowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1753), które zmieniło jedynie termin, w jakim bazy i stacje paliw płynnych muszą zostać zmodernizowane. Poprzednie rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. ustalało ten termin na koniec 2007 roku.

Dyrektor Zespołu Techniki UDT Marek Barnaś uważa, że wydłużenie czasu na obligatoryjną modernizację zbiorników aż o pięć lat to bardzo dużo. Jest to wystarczający okres na zebranie odpowiednich funduszy przez każdego właściciela stacji lub bazy paliw i dopełnienie tego obowiązku.

Zmiana w wyżej wspomnianym rozporządzeniu jest ujęta w § 176 i § 177, które dodatkowo określają, że: bazy paliw należy wyposażyć w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych; pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz, że stacje paliw należy wyposażyć w urządzenia, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt. 2 i 3, a mianowicie w:  urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych, urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.
 

Opublikowano: 30.08.2010
Aktualizacja: 30.08.2010