Modernizacja baz PERN przyspieszy obsługę firm

Umożliwienie klientom PERN realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) czyli osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 roku – to jeden z powodów modernizacji baz paliw jaką obecnie realizuje spółka.

Firma unowocześnia fronty autocysternowe, co poprawia komfort kierowców, skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. PERN rozbudowuje także pojemności magazynowe na biokomponenty.

Obowiązek NCW wynika z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i jest jednym z kilku instrumentów realizacji celu osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r., wynikającego z Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Obejmuje on przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

PERN zakończył zadania związane z modernizacją frontów autocysternowych w bazach paliw w Koluszkach i Kawicach. Prace w tym zakresie kontynuowane są w kolejnych czterech lokalizacjach: w Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu oraz Woli Rzędzińskiej.

W ramach prowadzonych prac firma zastosowała nowoczesne rozwiązania techniczne, które mają za zadanie poprawić możliwości techniczne frontów autocysternowych.

– Obecne trendy wskazują na rosnące zainteresowanie Klientów dozowaniem dodatków firmowych do paliw płynnych. Dążymy do stworzenia stanowisk „multiproduktowych”, co umożliwi kierowcom odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu autocysterny na inną wyspę nalewczą. W ramach modernizacji frontów autocysternowych linie nalewcze wyposażane są w najnowocześniejsze moduły dozowania dodatków firmowych – podkreśla Paweł Wysocki, dyrektor pionu technicznego w PERN.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.