MOL Group publikuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023

Udostępnij artykuł

Pomimo wciąż normalizujących się warunków makro i wymagającego otoczenia regulacyjnego, w pierwszym kwartale 2023 r. Grupa MOL wypracowała 714 mln USD oczyszczonego wyniku EBITDA. W segmencie rafineryjno-petrochemicznym (Downstream) EBITDA wzrosła rok do roku do poziomu 299 mln USD. Mniejszy wkład działalności petrochemicznej z nawiązką zrekompensowały wzrosty po stronie działalności rafineryjnej. Segment detaliczny (Consumer Services) podwoił wyniki, przynosząc 127 mln USD, dzięki rosnącej sprzedaży pozapaliwowej i unormowaniu sytuacji regulacyjnej. Segment wydobywczy (Upstream), przy rosnącej produkcji, zanotował spadek EBITDA do 283 mln USD, w wyniku spadających cen ropy i gazu, dodatkowych obciążeń na Węgrzech oraz regulowanych cen w Chorwacji.

Stacja Grupy MOL

Grupa MOL podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 r. Spółka wypracowała w tym czasie 714 mln USD oczyszczonej EBITDA, pomimo wymagającego otoczenia regulacyjnego i spadających cen surowców. Jak informuje koncern, dobre wyniki to rezultat silnej dyscypliny wewnętrznej we wszystkich segmentach działalności – segment detaliczny (Consumer Services) odbił od zeszłorocznych minimów, w segmencie wydobywczym (Upstream) wzrosła produkcja, a działalność rafineryjna pozwoliła utrzymać zyskowność segmentu rafineryjno-petrochemicznego (Downstream). Uproszczone przepływy pieniężne MOL Group przekroczyły w tym okresie 500 mln USD, przy wydatnym wkładzie wszystkich segmentów.

W pierwszym kwartale roku Grupa MOL osiągnęła stabilne wyniki, dzięki dobrej dyscyplinie wewnętrznej wszystkich segmentów. Nie przeszkodziły w tym nawet wciąż normalizujące się czynniki makro. W tym czasie, nasza firma odegrała ważną rolę w zapewnieniu niezależności energetycznej regionu. Segment Upstream zdołał zwiększyć produkcję krajową, dostarczyliśmy do Europy własną ropę ze złoża w Azerbejdżanie i kontynuowaliśmy inwestycje mające na celu umożliwienie przetwarzania w naszych, pozbawionych dostępu do morza, rafineriach surowca pochodzącego z różnych źródeł. Jednocześnie, nasz segment Consumer Services wyszedł wzmocniony z zeszłorocznego kryzysu i rozpoczął działalność w Polsce – powiedział Zsolt Hernádi, prezes i CEO Grupy MOL.

W rok po rozpoczęciu wojny na Ukrainie jasne staje się, że jej ekonomiczne konsekwencje pozostaną z nami na dłużej, zmieniając krajobraz europejskiego rynku energii. W tym wymagającym otoczeniu nasz zintegrowany model biznesowy ponownie okazał się odporny, nawet pomimo negatywnego wpływu regulacji. Dzięki niemu zdołaliśmy nie tylko kontynuować dywersyfikację, ale również prowadzone przez Grupę projekty transformacyjne – dodał Hernádi.

W segmencie rafineryjno-petrochemicznym (Downstream), oczyszczony wynik EBITDA wzrósł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. o 18%, sięgając 299 mln USD. Marża petrochemiczna znalazła się w tym okresie pod presją, jednak wyniki z działalności rafineryjnej i handlowej były w stanie zrównoważyć negatywne czynniki, takie jak opodatkowanie tzw. nadmiarowych zysków na Węgrzech. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, w pierwszym kwartale na Węgrzech o 14% spadło zapotrzebowanie na paliwa. To wynik znacznego wzrostu popytu w ub.r. na skutek obowiązujących wtedy cen maksymalnych. W ostatnim kwartale niewielki wzrost popytu odnotowano jednak na rynkach słowackim (+3%) i chorwackim (+1%). W zakresie dywersyfikacji dostaw ropy do Europy, Grupa osiągnęła znaczący postęp w marcu br., sprowadzając pierwszy transport lekkiej ropy z Azerbejdżanu ze złoża ACG, którego jest udziałowcem, do należącej do Grupy rafinerii Slovnaft w Bratysławie.

Segment detaliczny (Consumer Services) niemal podwoił wynik EBITDA, notując wzrost o 97% w porównaniu z pierwszym kwartałem ub.r. Wpłynęła na to poprawa otoczenia regulacyjnego i dalszy wzrost marżowości oferty pozapaliwowej. Wolumen sprzedaży wzrósł w tym okresie o 16%. Do tego należy doliczyć kolejnych ok. 200 mln litrów paliwa w związku z nabyciem sieci Lotos w Polsce z końcem 2022 r. Marka MOL została już oficjalnie zaprezentowana w kraju, a proces rebrandingu sieci stacji jest w toku. Liczba punktów Fresh Corner w Grupie wzrosła w pierwszym kwartale do 1172, wobec 1081 rok wcześniej.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

Segment wydobywczy (Upstream) w ostatnim kwartale zaliczył spadek EBITDA do 283 mln USD w obliczu spadających cen surowców, dodatkowych opłat narzuconych na ich produkcję na Węgrzech oraz regulowanych cen w Chorwacji. Tym niemniej, segment wypracował 205 mln USD wolnych przepływów pieniężnych. Nieustanne wysiłki Grupy w zakresie zagospodarowania złóż zaowocowały zwiększeniem produkcji na Węgrzech oraz w irackim Kurdystanie. Uprawnienia ACG były również wyższe ze względu na większy udział w otoczeniu niskich cen ropy naftowej, co spowodowało, że łączna produkcja Grupy przekroczyła 95 mln baryłek dziennie (mboepd), czyli powyżej prognozy. W pierwszym kwartale kontynuowano wdrażanie programu płytkich odwiertów gazowych na Węgrzech. Pomyślnie przetestowano trzy odwierty, co daje łączną liczbę 19 odwiertów od początku programu w 2019 r. Pomimo presji kosztowej w całym łańcuchu wartości, na poziomie Grupy koszty operacyjne wyniosły 6 USD na baryłkę.

Segment przesyłu (Gas Midstream) w pierwszym kwartale przyniósł 79 mln USD EBITDA, rosnąc o 64% rok do roku w wyniku większego zapotrzebowania na przepustowość transgraniczną i wzrostu wolumenu eksportu. Spadek cen gazu i zmiana w przepływie surowca pozytywnie wpłynęły na koszty zużycia gazu.

źródło: MOL Group

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 15.05.2023
Aktualizacja: 15.05.2023