Walne zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy MOL za 2022 rok

Udostępnij artykuł

Walne zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę w wysokości prawie 280 mld forintów i zatwierdziło sprawozdanie zarządu dotyczące wyników finansowych za 2022 rok. Walne Zgromadzenie wybrało Zsolta Hernádiego na kolejną 5-letnią kadencję w zarządzie oraz Dr. Andrasa Láncziego i Zoltána Áldotta do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybrała nowego członka, Pétera Bíró.

MOL prezes zsolt hernadi

2022 rok był udany dla Grupy MOL, która osiągnęła oczyszczony wynik CCS EBITDA na poziomie 4,7 miliarda USD, co oznacza wzrost o 43% rok do roku. Segment rafineryjno-petrochemiczny (Downstream) dzięki wysokiej wydajności rafinacji przyniósł 2,2 miliarda USD, co oznacza wzrost o 50% rok do roku.
W roku charakteryzującym się wysokimi cenami ropy i gazu, wynik EBITDA segmentu wydobywczego (Upstream) MOL wzrósł rok do roku o 69%, osiągając 2,2 miliarda dolarów, co jest odzwierciedleniem solidności portfolio firmy, krajowego i międzynarodowego.

Wynik EBITDA segmentu usług konsumenckich (Consumer Services) zmniejszył się o 47% rok do roku i wyniósł 320 milionów USD, pomimo wpływu regulacji cen w Europie Środkowej i Wschodniej. Wynik EBITDA segmentu przesyłu (Gas Midstream) wyniósł 163 miliony USD, co daje wzrost o 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym, spowodowany utrzymującym się uzupełnianiem zapasów oraz zwiększonym popytem na transport krajowy i międzynarodowy.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2023
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Liderzy Rynku Dostawcy dla Stacji Paliw RAPORT okladka

Walne zgromadzenie zatwierdziło propozycję zarządu, dotyczącą wypłaty dywidendy w przybliżonej wysokości 280 miliardów HUF, większej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dobre wyniki i solidna struktura bilansu pozwoliły na zwiększenie podstawowej dywidendy na akcję z 100 HUF w ubiegłym roku do około 150 HUF. To kontynuacja praktyki z poprzednich lat stopniowego zwiększania wypłaty dywidendy. Akcjonariusze zatwierdzili również nadzwyczajną dywidendę w wysokości około 200 HUF.

W minionym roku przystosowywaliśmy się do wynikłych konsekwencji wojny, wprowadzanych zestawów sankcji, a także podatków nadzwyczajnych i cen maksymalnych w kilku krajach regionu. Musieliśmy zapewniać dostawy energii dla regionu w zgodzie z międzynarodowymi przepisami. Mimo tych bezprecedensowych wyzwań wypełniliśmy naszą najważniejszą misję: zapewniliśmy regionowi dostawy paliwa, równocześnie utrzymując naszą suwerenność energetyczną oraz rynkową konkurencyjność. W rafinerii w Százhalombatta z powodzeniem kontynuowaliśmy, zaś w rafinerii Slovnaft rozpoczęliśmy dywersyfikację przetwarzania ropy naftowej. Dokładnie dzisiaj do Bratysławy dotarł z Azerbejdżanu pierwszy transport ropy naftowej Azeri Light z pola ACG, którego jesteśmy udziałowcem. Konsekwentnie kontynuujemy realizację naszych celów strategicznych. Zdobyliśmy koncesję na bardziej zrównoważoną gospodarkę 5 milionami ton odpadów komunalnych. Pomimo wszystkich trudności i kryzysów, staliśmy się silniejsi niż kiedykolwiek. Cele zrealizowaliśmy z nawiązką i zakończyliśmy rok naszymi najlepszymi wynikami finansowymi w historii – powiedział Zsolt Hernádi, prezes koncernu i CEO MOL.

Walne Zgromadzenie ponownie wybrało Zsolta Hernádiego na pięcioletnią kadencję w zarządzie oraz wybrało prof. dr Andrasa Láncziego i Zoltána Áldotta do rady nadzorczej, również na 5-letnią kadencję. Akcjonariusze (po rezygnacji Mártona Nagy) wybrali Pétera Bíró do rady nadzorczej oraz na 5-letnią kadencję w Komisji Rewizyjnej.

źródło: MOL

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 28.04.2023
Aktualizacja: 28.04.2023