Momo: Będzie nowa sieć stacji automatycznych

Udostępnij artykuł

Spółka Momo działająca w branży paliwowej zamierza zadebiutować na rynku NewConnect do końca III kw. 2010 roku. Pod koniec czerwca 2010 roku spółka rozpoczęła private placement, w trakcie którego firma planuje pozyskać 1,2 mln zł. Uzyskane w ten sposób środki wraz z funduszami pochodzącymi z kredytów oraz leasingiem umożliwią rozpoczęcie budowy sieci automatycznych stacji paliwowych.

Do końca 2012 roku spółka zamierza zbudować 8 stacji paliwowych na terenie Mazowsza. W ciągu następnych lat planuje budowę kolejnych 23 stacji. Momo S.A. będzie prowadzić działalność operacyjną w centralnej Polsce, głównie w województwie mazowieckim, ponieważ w tym regionie przypada najwięcej samochodów na mieszkańca, kierowcy przejeżdżają najwięcej kilometrów oraz sprzedaje się najwięcej paliwa w kraju w cenie, którą można zaliczyć do najwyższej w kraju. Kolejny atut przemawiający na korzyść Mazowsza to fakt, że w tym regionie wytwarza paliwa największy w kraju producent oraz znajdują się tam także liczne hurtownie paliw, co znacznie ułatwia prowadzenie działalności biznesowej.

Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia budowy pierwszej stacji paliw należącej do spółki, która zostanie zlokalizowana w jednej z podwarszawskich miejscowości. Firma otrzymała już pozytywną decyzję środowiskową oraz jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przy konserwatywnych założeniach stacja paliw tej wielkości powinna w skali roku przynosić przychód na poziomie ponad 9 mln zł. Inwestycje spółki Momo S.A. będą wznoszone na niewielkich powierzchniach gruntu na podstawie wieloletnich umów dzierżawy. 40 proc. wartości inwestycji sfinansowane będzie leasingiem.

– Środki, jakie zamierzamy pozyskać w ramach private placement stanowią jeden z elementów, który umożliwi zrealizowanie strategii rozwoju spółki. Równie istotne znaczenie będzie miał leasing oraz kredyty – mówi Jacek Malec, prezes zarządu Momo S.A. – Plany rozwoju naszej spółki uwzględniają wysoką dynamikę rozwoju braży paliwowej w Polsce. Na ten czynnik zwrócili także uwagę inwestorzy, z którym przeprowadziliśmy wstępne rozmowy w kontekście rozpoczęcia oferty prywatnej naszej spółki. Między innymi z tego powodu jestem optymistą co do wyników jej zakończenia. Mój optymizm nie jest oparty jedynie na subiektywnych przesłankach. Rozpoczęcie działalności naszej spółki poprzedziły drobiazgowe analizy branży paliwowej w Polsce oraz potencjału poszczególnych regionów naszego kraju. Wyniki analiz skłoniły nas do skupienia działalności spółki głównie w obrębie województwa mazowieckiego, regionu o największym potencjale w branży paliwowej w Polsce. Postaramy się wykorzystać sprzyjającą koniunkturę poprzez zaproponowanie naszym klientom możliwości korzystania ze stacji paliwowych zlokalizowanych blisko miejsca ich zamieszkania, gdzie będą mogli szybko zatankować paliwo po przystępnej cenie.

Spółka będzie mogła zaproponować atrakcyjne ceny paliwa. Umożliwi to model rozwoju jej biznesu, który m.in. zakłada zatrudnienie niewielkiej ilości pracowników w porównaniu z konwencjonalnymi stacjami benzynowymi. Momo S.A. zatrudniać będzie około 10 osób do obsługi kilkudziesięciu stacji co w klasycznej sieci tej wielkości wymaga minimum 500 zatrudnionych. Ponadto konkurencja nie będzie w stanie pozyskać lokalizacji na osiedlach dla standardowych, dużych stacji ze sklepami i myjniami – twierdzi prezes spółki Momo.

 

Opublikowano: 09.07.2010
Aktualizacja: 09.07.2010