MOMO: Rusza budowa pierwszej stacji w Polsce

Udostępnij artykuł

Uzyskanie pozwolenia na budowę kończy proces kompletowania licznych dokumentów umożliwiających powstanie stacji paliwowej. Prace budowlane powinny ruszyć w ciągu najbliższych kilku tygodni. Mamy opracowany kompleksowy projekt tego typu obiektów, który zawiera wytyczne nie tylko co do wyglądu stacji, ale także rozplanowania wszelkich obiektów wchodzących w jej skład. Pozwoli to nam maksymalnie skrócić czas potrzebny na wybudowanie stacji – mówi Jacek Malec, Prezes Zarządu MOMO S.A. – Proces kompletowania dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie budowy stacji paliwowej pochłania sporo czasu, dlatego aktualnie prowadzimy kilka podobnych procedur dotyczących innych lokalizacji na terenie Mazowsza. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować założenia, dotyczące rozwoju spółki przedstawione inwestorom przed debiutem giełdowym.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami spółka pozyskała 1,2 mln zł, co oznacza, że w 100 proc. zostały zrealizowane plany dotyczące oferty private placement, a inwestorzy w pełni zaakceptowali model rozwoju firmy. Przewiduje on budowę sieci automatycznych stacji paliwowych głównie na terenie Mazowsza, regionu o największej dynamice rozwoju rynku paliwowego w Polsce, który wynika m.in. z intensywnego wzrostu liczby eksploatowanych samochodów, co przekłada się także na systematyczne zwiększenie ilości tankowanego paliwa. Wspomniana tendencja w największym stopniu dotyczy Mazowsza, gdzie na statystycznego mieszkańca przypada największa ilość samochodów. Z tego powodu działalność operacyjna spółki zostanie skoncentrowana głównie w tym regionie. Stacje paliwowe MOMO będą wznoszone na niewielkich powierzchniach gruntu w atrakcyjnych lokalizacjach w obrębie osiedli mieszkaniowych. 40% wartości inwestycji sfinansowane będzie leasingiem.

Spółka powstała w maju 2010 roku. Firma działa na bazie wniesionego aportem przedsiębiorstwa, które przygotowywało inwestycję w zakresie poszukiwania lokalizacji dla poszczególnych stacji oraz pozyskiwania finansowania jak również składania wniosków o niezbędne pozwolenia. Aktualnie kapitał własny MOMO S.A. wynosi 4.200.000 zł.

Opublikowano: 27.09.2010
Aktualizacja: 27.09.2010