MRPiT: inflacja w październiku niższa od oczekiwań

Udostępnij artykuł
Według wstępnego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku br. były o 3 proc. wyższe wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. i jednocześnie o 0,1 proc. wyższe niż we wrześniu br. Tempo inflacji jest wolniejsze od notowanego we wrześniu (3,2 proc.) oraz od oczekiwań. Szczegółowe dane nt. inflacji GUS poda 13 listopada.

W październiku, nastąpiło zahamowanie notowanego w ostatnich miesiącach spowolnienia spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. Ich spadek wyniósł – podobnie jak we wrześniu – 9,2 proc. (r/r). Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny paliw były o 1 proc. niższe niż we wrześniu br.

Ponadto, w październiku (r/r) notowaliśmy kolejny miesiąc z rzędu spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 2,3 proc. wobec 2,7 proc. we wrześniu. Jednocześnie październikowy poziom cen żywności i napojów był o 0,1 proc. niższy niż miesiąc wcześniej. W tym czasie ceny nośników energii wzrosły o 4,8 proc. (r/r) i 0,3 proc. (m/m).

W ocenie MRPiT w listopadzie można spodziewać się utrzymania tempa inflacji na zbliżonym poziomie. W ujęciu rocznym oczekujemy zbliżonego tempa zmian cen żywności oraz cen paliw – wynika z analizy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 02.11.2020
Aktualizacja: 02.11.2020