MSP odstąpiło od negocjacji w sprawie OBR Płock

Udostępnij artykuł

Negocjacje zostały wszczęte na podstawie publicznego zaproszenia opublikowanego w dniu 12 listopada 2009 r. Podmiotem dopuszczonym do rozmów był niemiecki fundusz inwestycyjny ProFounder.
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna powstał 1 października 2007 w wyniku komercjalizacji jednostki badawczo – rozwojowej pod nazwą Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego z siedzibą w Płocku, powstałej w 1971 roku.

Spółka jest producentem paliw lotniczych, dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw, wyrobów z tworzyw sztucznych, wysokiej czystości odczynników i chemikaliów oraz inhibitorów korozji. Ponadto zajmuje się naukowymi i praktycznymi działaniami na rzecz przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska.

Aktualnie działalnością produkcyjną zajmują się: Pion Handlu i Produkcji Tworzyw Sztucznych oraz Pion Produkcji i Sprzedaży Chemikaliów. Spółka jest jednym z największych producentów benzyny lotniczej w Europie środkowo-wschodniej (rynek krajowy oraz m.in. Litwa, Rumunia, Anglia, Rosja), eksportuje także na rynki egzotyczne takie jak: Sudan, ZEA czy Jordania.

Działalność naukowo-badawcza realizowana jest przez wyspecjalizowane Zakłady i Pracownie m.in. Zakład Rafineryjny, Inżynieryjno – Projektowy, Informatyczny, Antykorozyjny i Analityczny oraz Dział Informacji Naukowo – Technicznej wraz z Biblioteką. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe obejmują swoim zakresem opracowania koncepcyjne, analizy techniczno-ekonomiczne, projekty modernizacji i optymalizacji procesów technologicznych, kompleksową ochronę antykorozyjną infrastruktury przemysłowej oraz opracowania z zakresu ochrony środowiska. Wiele z prowadzonych prac badawczych zostało wdrożonych w przemyśle i przynosi wymierne efekty ekonomiczne lub ekologiczne dla jednostek wdrażających. Spółka bierze także czynny udział w realizacji europejskich projektów badawczych.
 

Opublikowano: 06.07.2010
Aktualizacja: 06.07.2010