MSWiA opublikowało polską listę sankcji na rosyjskie firmy

Udostępnij artykuł

– Celem sankcji gospodarczych jest uderzenie w rosyjską gospodarkę tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny na Ukrainie. Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej. Odnosi się do podmiotów i oligarchów prowadzących realne interesy na terenie Polski – powiedział minister Mariusz Kamiński. We wtorek, 26 kwietnia 2022 roku, w MSWiA odbyła się konferencja prasowa. Była poświęcona liście osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie. W konferencji wziął także udział wiceminister Maciej Wąsik.

MSWiA Wasik Kaminski

MSWiA publikuje polską listę sankcji

– W związku z wejściem w życie ustawy sankcyjnej, odpowiednie instytucje i służby złożyły do ministra spraw wewnętrznych wnioski o wpisanie konkretnych podmiotów rosyjskich i białoruskich oraz oligarchów rosyjskich na polską listę sankcyjną.
– powiedział szef MSWiA.

Lista osób i podmiotów objętych sankcjami

Jak dodał, pierwsza lista sankcyjna, która została dziś opublikowana, ma 50 pozycji. Są tam nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów, które prowadzą interesy na terenie Polski.

Jak poinformował minister Mariusz Kamiński na polskiej liście sankcyjnej znajdują się m.in.: Gazprom, który będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach Europol Gaz, związana z gazownictwem Novatek, PhosAgro – rosyjski potentat na rynku nawozów oraz Go Sport, który ma swoje sklepy w wielu miejscach w Polsce. Będą tam również wszystkie podmioty, które sprowadzały do Polski węgiel rosyjski i węgiel z Donbasu.

Kilka rodzajów sankcji

– Będziemy stosowali kilka rodzajów sankcji: zamrożenie aktywów finansowych i zasobów majątkowych firm wpisanych na listę sankcyjną. Dodatkowo wykluczenie z możliwości udziału w przetargach publicznych. W przypadku oligarchów: zakaz wjazdu do Polski.
– powiedział szef MSWiA.

Podkreślił także, że jest to pierwsza lista sankcyjna obejmująca najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju. Trwają natomiast działania służb dotyczące ujawnienia kolejnych rosyjskich podmiotów w Polsce.

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że obecnie wydanych jest 50 pierwszych decyzji, opublikowanych wczoraj w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Sankcje zaczęły obowiązywać już od dziś.

– To 50 decyzji, z czego 15 dotyczy osób fizycznych, a 35 podmiotów gospodarczych. Wnioskowały trzy służby specjalne: ABW, CBA i SKW. Zgodnie z ustawą, podmiotów mogących wnioskować, jest jednak więcej. Na razie wpłynęły te pierwsze wnioski, ale wiemy, że są już następne, które będą rozpatrywane. Decyzje dotyczące tych wniosków będą na bieżąco przez nas publikowane.
– powiedział wiceszef MSWiA.

Maciej Wąsik podkreślił także, że za łamanie sankcji grozi kara administracyjna w wysokości 20 mln zł. Te kary będzie nakładała Krajowa Administracja Skarbowa. Podobna dotyczy ubiegania się o zamówienia publiczne podmiotu objętego zakazem. Za łamanie sankcji czy próbę ich obchodzenia przewidziane są także kary z kodeksu karnego.

– Podmioty, które znalazły się na liście sankcyjnej, w dużym stopniu finansowały Federację Rosyjską. 18 największych podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich 2 lat przetransferowało ponad 6 mld zł do podmiotów funkcjonujących na terenie Rosji.
– powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Ustawa sankcyjna

Tzw. ustawa sankcyjna pozwala na znaczne rozszerzenie możliwości stosowania mechanizmów dotyczących zamrażania majątków i wstrzymywania transakcji w związku z agresją na Ukrainę. Przepisy umożliwiają zastosowanie przewidzianych rozwiązań wobec osób i podmiotów bezpośrednio lub pośrednio wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub poważne naruszanie praw człowieka, czy też inne działania prowadzone przeciwko demokracji i praworządności w Rosji lub na Białorusi. Dotyczy to także osób i podmiotów bezpośrednio związanych z takimi osobami czy podmiotami.

Poza środkami wynikającymi z przepisów unijnych, związanych z zamrażaniem majątków i wstrzymywaniem transakcji, ustawa przewiduje również wprowadzenie dwóch dodatkowych narzędzi, tzw. rozwiązań krajowych. Są to: możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. W związku z  tym, w przypadku osób i podmiotów objętych już sankcjami unijnymi, ustawa daje możliwość nałożenia na nich jeszcze tych dodatkowych środków sankcyjnych.

Rodzaj i zakres sankcji jest określany w decyzjach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister może wydać decyzje z urzędu lub na wniosek służb specjalnych: Policji, Straży Granicznej, Prokuratury Krajowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej albo Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów właściwego do spraw bezpieczeństwa i obrony państwa.

Propozycje zastosowania środków sankcyjnych określa się z uwzględnieniem charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, struktury kapitałowej podmiotu, jak też względów bezpieczeństwa narodowego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi listę osób i podmiotów, których te decyzje dotyczą. Zarówno lista, jak i decyzje są publicznie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: MSWiA

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2022
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

LRDSP Raport okladka x

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 26.04.2022
Aktualizacja: 26.04.2022