Naftobudowa połączy się Polimexem-Mostostal

Udostępnij artykuł

Po wydaniu zgody przez NWZA nic nie stoi na przeszkodzie, aby została sfinalizowana zaproponowana przez zarząd Polimexu-Mostostalu reorganizacja, polegająca na inkorporacji do Polimexu-Mostostalu siedmiu spółek z grupy.

Naftobudowa otrzymała 12 stycznia otrzymała pozytywną, pisemną Opinię Biegłego Rewidenta wydaną po zbadaniu Planu Połączenia Polimex-Mostostal S.A. (Spółka Przejmująca) z następującymi Spółkami: Energomontaż S.A., Naftobudowa S.A., Naftoremont sp. z o.o., ZRE Kraków sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE Rybnik sp. z o.o., ECeRemont sp. z o.o. (Spółki Przejmowane), sporządzoną przez dr Annę Bernaziuk – Biegłego Rewidenta nr 173 wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Naftobudowa zajmuje się prefabrykacją, dostawą i montażem zbiorników magazynowych, montażem instalacji przemysłowych w rym rurociągów technologicznych. Firma wykonue usługi m.in. dla przemysłu naftowego i petrochemicznego.

W 2008 i 2009 roku Naftobudowa S.A., na zlecenie Lurgi S.A., rezalizowała prace związane z projektem HGU II na terenie rafinerii Lotos w Gdańsku.

Naftobudowa S.A. jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. i obecnie jej strategicznym akcjonariuszem jest Polimex-Mostostal S.A.
 

Opublikowano: 19.07.2010
Aktualizacja: 19.07.2010