Napoje najchętniej kupowane na stacjach

Udostępnij artykuł

Klienci zajeżdżajacy na stacje tylko po artykuły codziennej potrzeby kupuja przede wszystkim napoje, aż 61 procent,  wskazań respondentów dokonujacych na stacjach zakupów wyłacznie artykułów codziennej potrzeby, papierosy 48 proc. badanych, słodycze 37 proc., alkohole 29 proc., gazety i ksiązki 16,5 proc., leki, proszki od bólu 12,7 proc. Resztę artykułów codziennej potrzeby stanowią: mapy, atlasy, zabawki, kosmetyki, płyty oraz kasety. 

Moto Scan jako metodę badawczą zastosowano badania ankietowe na reprezentatywnej próbie losowej właścicieli samochodów osobowych. Wielkość, sposób doboru i geograficzne rozproszenie próby pozwalają odnosić wyniki badania do całej populacji właścicieli samochodów osobowych. Badanie ma charakter cykliczny i jest prowadzone dwa razy w roku (wiosna /jesień) przez firmę Qualifact. Umożliwia dzięki temu stałe śledzenie zmian i trendów rynkowych, dokonywanie porównań oraz weryfikacje rezultatów działalności w badanym okresie.

Firma Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo została utworzona w 2006 r. przez grupę naukowców pracujących wcześniej w innych firmach badawczych. O wyjątkowości firmy decyduje zespół ludzi mających wieloletnie doświadczenia w badaniach marketingowych, badaniach naukowych oraz doradztwie gospodarczym. Dzięki interdyscyplinarności wykorzystywanej wiedzy firma może zaoferować najbardziej zaawansowane badania ilościowe i jakościowe, a także najnowsze, unikalne narzędzia analizy danych.
 

 

Opublikowano: 30.07.2010
Aktualizacja: 30.07.2010