NCW: Propozycja MG nie do przyjęcia

Udostępnij artykuł

Firma NDI S.A. postuluje, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy jest zbyt ambitny przy aktualnych regulacjach prawnych. Spółka uważa, że na trudność w realizowaniu proponowanych NCW wpływa także brak w prawie polskim regulacji, które wprowadzają postanowienia Dyrektywy 2009/28/WE o podwójnym naliczaniu określonych biopaliw na poczet realizacji NCW.

Grupa Lotos również proponuje, aby NCW zatrzymał się na poziomie 5,75 proc. do czasu stworzenia odpowiednich ram prawnych dla współuwodornienia.

Prawie wszystkie podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych są zdanie, że podnoszenie poziomu Narodowych Celów Wskażnikowych powinno być równoległe z rozwojem możliwości w zakresie produkcji biokomponentów i bioalpiw ciekłych.

Polski Związek Motoryzacji Polskiej uważa z kolei, że bez wprowadzenia odpowiednich narzędzi zachęcających do zakupu i użytkowania biopaliw, wzrost Narodowego Celu Wskaźnikowego w najbliższych latach może się po prostu nie udać.

Z drugiej jednak strony polscy producenci rzepaku popierają rosnący Narodowy Cel Wskaźnikowych. Według nich tylko on jest w stanie zapewnić rozwój branży biopaliw i zagwarantować spełnienie wymagań Unii Europejskiej odnośnie rozwoju odnawialnych źródeł energii.
 

Opublikowano: 10.08.2010
Aktualizacja: 10.08.2010