NCW w Polsce jest jednym z najwyższych w UE

Udostępnij artykuł

– W Dyrektywach Unii Europejskiej wskazano, iż główną ścieżką redukcji emisji jest zastosowanie biopaliw o najlepszym potencjale ich redukcji, dlatego Państwa członkowskie przełożyły ciężar realizacji ambitnych celów przede wszystkim na sektor paliwowy. Należy podkreślić, iż w Polsce NCW jest jednym z najwyższych w UE – informuje Robert Gmyrek, dyrektor biura ds. biopaliw w PKN Orlen.

PKN Orlen S.A. realizując obligatoryjne cele do końca 2010 roku wdroży na rynek około 640 tys. ton biokomponentów, w tym około 200 tys. estrów stanowiących samoistne paliwo. W kolejnych latach ilości biokomponentów i biopaliw będą proporcjonalnie zwiększać się wraz ze wzrostem NCW, który w 2013 roku wynosi 7,10  proc. energ. Obecnie brak jest przepisów prawnych umożliwiających dopuszczenie do obrotu na polskim rynku oleju napędowego o zawartości do 7  proc. v/v biokomponentów (B7) (w innych krajach, UE np. w Francji, Niemczech jest taka możliwość). Wdrażanie na rynek BIO 100 nawet przy obowiązujących ulgach akcyzowych jest nieekonomiczne i w konsekwencji powoduje konieczność rekompensowania kosztów wzrostem cen paliw, co ma negatywny wpływ na całą gospodarkę – stwierdza dyrektor ds. biopaliw płockiego koncernu.

Opublikowano: 29.09.2010
Aktualizacja: 29.09.2010