NCW w Unii Europejskiej na poziomie 4,5 proc.

Udostępnij artykuł

Tylko Polska, Niemcy, Austria i Francja prawdopodobnie osiągnął NCW na poziomie 5,75 proc. w 2010 roku. Jednocześnie, zauważalny jest widoczny spadek entuzjazmu dla realizacji NCW w Niemczech, Francji oraz Austrii. W obecnych realiach przewiduje się, że kraje UE osiągnął średnią NCW na poziomie 5,75 proc. w roku 2013. Zawirowania wokół stosowania biokomponentów oraz fakt, że są one zdecydowanie droższym źródłem energii w porównaniu do paliw tradycyjnych skłania kraje Unii Europejskiej do hamowania stosowania biokomponentów i nie wykonywania zaleceń UE wobec silnego oporu przemysłu motoryzacyjnego, czego doskonałym przykładem jest brak zgody na B10 i E10 pomimo obietnic, że paliwa te zostaną wprowadzone już w roku 2008.

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.
Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Prawie wszystkie podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych są zdanie, że podnoszenie poziomu Narodowych Celów Wskażnikowych powinno być równoległe z rozwojem możliwości w zakresie produkcji biokomponentów i bioalpiw ciekłych.

Opublikowano: 16.08.2010
Aktualizacja: 16.08.2010